Het einde van de cv-ketel: tijd voor duurzame warmte

28 maart 2018

Het einde van de cv-ketel. Dat bepleitte de NVDE als één van de partijen in de brede coalitie (waaronder energiebedrijven, installateurs en milieuorganisaties) die 28 maart een manifest hierover lanceerden. De NVDE is blij met alle media-aandacht hiervoor en begrijpt dat consumenten duidelijkheid willen over wat er in de plaats komt van de cv-ketel. “Het is tijd voor nieuwe warmte,” zegt Olof van der Gaag, directeur NVDE. “Afscheid nemen van de ouderwetse cv-ketel is een belangrijke stap voor aardgasvrij en klimaatbestendig verwarmen. De alternatieven voor de cv-ketel zijn nu nog behoorlijk duurder in aanschaf dan een ‘gewone’ cv-ketel. NVDE maakt dan ook werk van een sterke prijsdaling van deze technieken. Eén van de aandrijvers van die kostendaling zal liggen in de grotere vraag naar duurzame warmte als we de komende jaren in grote getale onze huizen gaan verduurzamen.”

De NVDE is blij verrast met de grote hoeveelheid media-aandacht die het pleidooi opleverde. We kregen ook veel reacties. “Het is duidelijk dat steeds meer mensen zich beseffen dat er ook bij hen in huis en in de buurt wat gaat veranderen door de energietransitie,” zegt Olof van der Gaag. “Velen zijn enthousiast. Het is alleen maar logisch dat ook veel mensen zich afvragen wat de alternatieven zijn, wat die kosten en wie het betaalt.  Daarom is het ook nodig dat we als NVDE helpen zorgen dat de kosten van duurzame warmte zo snel mogelijk dalen. Ook is het van belang dat gemeenten duidelijkheid gaan geven over de plannen per wijk.  We  praten hier met veel organisaties over in het kader van het Klimaatakkoord.”

Duurzame warmte betekent het verminderen van de warmtevraag door isolatie en afscheid nemen van aardgas. Traditionele aardgasgestookte cv-ketels zullen dan ook vervangen moeten worden door andere technieken om in onze warmte te voorzien. Dit kan een warmtenet zijn, waar de hele wijk op aangesloten wordt. Maar het kan ook gaan om individuele apparaten. Denk bijvoorbeeld aan (hybride) warmtepompen, zonneboilers, biomassaketels, pelletkachels of infraroodsystemen.

Om het klimaatverdrag van Parijs te kunnen realiseren en de aardgaswinning in Groningen te verlagen moet Nederland het aardgasverbruik tussen nu en 2050 fors terugdringen. Vrijwel alle gebouwen en woningen worden nu nog verwarmd op Gronings gas. Hogere rendementseisen aan nieuwe verwarmingsinstallaties zijn onvermijdelijk.

Het manifest dat de brede klimaatcoalitie heeft opgesteld pleit er daarom voor al vanaf 2021 alleen nog duurzame alternatieven te plaatsen. Om de alternatieven voor de traditionele cv-ketel snel te kunnen ontwikkelen en op grote schaal te plaatsen, zijn in het manifest een aantal randvoorwaarden opgenomen waarvoor de ondertekenaars zich gaan inzetten, zoals kostenreductie en productverbetering van duurzame technieken als warmtepompen, zonneboilers en bio-ketels. Er is ook nadrukkelijk aandacht voor het dreigende gebrek aan geschoolde technici om de alternatieve technieken en systemen te installeren. Daarnaast zijn laagdrempelige regelingen essentieel zodat consumenten de benodigde investering kunnen financieren, zoals bijvoorbeeld huurproposities vanuit energie- en/of installatiebedrijven.

De ondertekenaars van het Manifest zijn: BDH, DHPA, Eneco, Energie-Nederland, Enpuls, Essent, Gasunie, Greenpeace, KVGN, Milieudefensie, Natuur & Milieu, NVDE, Stichting STEK, UNETO-VNI en VFK. Het is een initiatief van Berenschot.

In de media:

beeld: duurzame warmte met een warmtepomp (Inventum)


Misschien ook interessant