Ecorys, onderzoeks- en adviesbureau

29 november 2018

Ecorys is een internationaal onderzoeks- en adviesbureau dat zich richt op maatschappelijke uitdagingen. Ecorys heeft in Nederland ruim 150 medewerkers. Een van de kernactiviteiten van Ecorys is het bijdragen aan een kostenefficiënte energietransitie. Dit doet zij door publieke en private spelers evenals maatschappelijke organisaties met raad en daad terzijde te staan. Van biobrandstoffen tot zon-PV, van marktfacilitering tot de tarieven van netbeheerders, van business cases tot maatschappelijke kosten en batenanalyses, van elektrisch rijden tot waterstof, en van strategisch tot praktisch. Met het NVDE-lidmaatschap hoopt Ecorys beter bij te kunnen dragen aan actuele discussies rondom de energietransitie.

“Fijn dat we Ecorys erbij hebben als lid,” zegt Olof van der Gaag. “Onderzoek en advies zijn onmisbare elementen in de hele keten die de NVDE vertegenwoordigt om de samenwerking te versterken en samen tot een succesvolle energietransitie te komen. Ecorys helpt om de kansen voor alle oplossingen te versterken, doordat ze techniek-onafhankelijk onderzoek en advies biedt.

De bedrijfsgeschiedenis van Ecorys begon in 1929, toen een aantal Nederlandse zakenlieden het Nederlands Economisch Instituut (NEI) oprichtten. Het doel was om een brug te slaan tussen het bedrijfsleven en de wereld van economisch onderzoek. Het NEI is in 2000 uitgegroeid tot Ecorys. Internationaal telt de Ecorys-groep ruim 650 medewerkers en een groot aantal associate partners.

Ecorys heeft een ISO14001-certificaat (de internationale standaard voor milieumanagement-systemen), gebruikt enkel groene energie en (vanaf januari 2019) compenseert alle CO2-emissies door werk-gerelateerde vluchten én autokilometers.


Misschien ook interessant