Forse groei duurzame energie verwacht dankzij SDE+

29 november 2018

Het aandeel duurzame energieopwekking kan een grote sprong maken vanaf 2018. Voor de najaarsronde van de SDE+ is subsidie aangevraagd voor maar liefst 35 PJ aan duurzame energieprojecten, die gerealiseerd zullen worden tussen 2019 en 2021. De sector zet zich ervoor in om dit grote aantal aanvragen daadwerkelijk te realiseren. Opgeteld bij de voorjaarsronde (16 PJ) en windproject Hollandse Kust Zuid (11 PJ), zouden we 62 PJ extra in het vooruitzicht hebben. Om een globaal beeld te geven: dit is bijna twintig procent van het totale gebruik aan elektriciteit en gas in huishoudens. Dit zou een groei betekenen van ruim drie procent van het verwachte finaal verbruik van 2000 PJ. Het aandeel duurzame energie was 6,6 procent in 2017.


Misschien ook interessant