Gebouwde Omgeving

12 augustus 2019

De NVDE-commissie Gebouwde Omgeving richt zich op de verduurzaming van warmte en koude voor zowel woningen en andere gebouwen als voor industriële processen; vanuit zowel collectieve systemen, (warmtenetten) als individuele systemen.

De commissie Gebouwde Omgeving werkt aan de uitvoering van de afspraken in het Klimaatakkoord over de gebouwde omgeving. De focus ligt onder andere op het verhogen van de energiebelasting op gas, waardoor duurzame technieken rendabeler worden. Ook werkt de NVDE aan arrangementen die leiden tot kostenverlaging en kwaliteitsverbetering van duurzame warmte. We doen in samenwerking met het ministerie van BZK voorstellen voor het ontzorgen van meer burgers in hun klantreis naar een duurzaam, uiteindelijk aardgasvrij huis. We spreken met de ministeries over de uitbreiding van de subsidie voor individuele duurzame warmte (ISDE), zodat ook isolatiemaatregelen gesubsidieerd kunnen worden. Met (branche)leden werken we aan het verder verbeteren van de kwaliteit van producten en diensten (opleidingen, kennisdistributie, certificatie). De (bouw)regelgeving op het gebied van energieprestatie (EPG, energielabel op gebouw, NTA 2020) heeft onze aandacht. De NVDE helpt coördinatoren van Regionale Energie Strategieën (RES) met inhoudelijke input. We leveren input op de Warmtewet. We werken aan het verduurzamen van de proceswarmte in de industrie en land- en tuinbouw.

Meer informatie:

NVDE reactie SpUk natuurinclusief isoleren (7 september 2023)

NVDE Rondetafelgesprek verduurzaming woningvoorraad 14 september


Misschien ook interessant