NVDE lovend over coalitieakkoord Zuid-Holland

19 juni 2023

De NVDE is lovend over het coalitieakkoord van de provincie Zuid-Holland. De afspraken over de opwek van duurzame energie (RES) blijven overeind, waarbij benoemd wordt dat tot 2025 tientallen nieuwe windmolens vergund zullen worden. Daarnaast wordt erkend dat er plek moet zijn voor zon in combinatie met andere functies zoals versterking van de natuur. Bovendien is het belangrijk dat de provincie gemeenten die moeite hebben de afspraken rond realisatie van duurzame opwek zal ondersteunen met de instrumenten die ze daarvoor heeft.

De benadering rond files op het elektriciteitsnet (netcongestie) spreekt de NVDE aan: zet in op ontlasting van het net en opslag waar dat kan, maar geef netbeheerders de ruimte ook te werken aan versterking van dat net.

Het is goed dat het akkoord aandacht heeft voor bovenlokale warmtenetten, behulpzaam om in de gebouwde omgeving van aardgas af te komen. Dat geldt ook voor de ondersteunende rol die de provincie zichzelf toedicht bij de verandering richting een energieneutrale en circulaire industrie. Terecht wordt daarbij bijvoorbeeld de aanlanding van infrastructuur van energie vanaf de zee genoemd.


Misschien ook interessant

Bart Groothuis, Europarlementariër (VVD): “Geen ander Europees land zo goed gepositioneerd om duurzame energie van eigen bodem op te wekken”

Bart Groothuis, Europarlementariër (VVD): “Geen ander Europees land zo goed gepositioneerd om duurzame energie van eigen bodem op te wekken”

NVDE over hoofdlijnenakkoord: energietransitie gaat door, belangrijke klus nieuwe ministers om de uitvoering te versnellen

NVDE over hoofdlijnenakkoord: energietransitie gaat door, belangrijke klus nieuwe ministers om de uitvoering te versnellen