CBS-cijfers teleurstellend, nu vast houden aan Energieakkoord

26 mei 2016

Vandaag publiceerde het CBS cijfers over het verbruik van hernieuwbare energie in Nederland. In 2015 is dit gestegen van 5,5% naar 5,8%. Dit komt vooral door een toename van windenergie, zonne-energie en bodemenergie.

NVDE is teleurgesteld dat de groei van hernieuwbare energie het afgelopen jaar beperkt is gebleven. In het Energieakkoord zijn sinds eind 2013 veel nieuwe zaken aangepakt; zo zijn er veel nieuwe projecten in voorbereiding genomen, is wet- en regelgeving aangepast, is de tenderprocedure voor windenergie op zee voorbereid en is in 2016 de ISDE voor zonneboilers, warmtepompen en bio-pallet ketels ingevoerd. Het neemt echter relatief veel voorbereidingstijd om van plan tot realisatie te komen.

NVDE heeft vertrouwen dat de doelen van het Energieakkoord worden bereikt. Het is nu belangrijk om vast te blijven houden aan de afspraken van het Energieakkoord. Vorige week heeft minister Kamp van Economische Zaken een pakket aangekondigd om dit nog verder te versterken. Zo kunnen we goede stappen zetten op weg naar 14% duurzame energie in 2020 en 16% in 2023.

We zien aan de tender wind op zee, waar veel inschrijvingen op binnen zijn gekomen, dat er veel animo is om te investeren. Ook windenergie op land kan verdubbelen de komende jaren. Ook is er nog veel potentieel in diverse andere hernieuwbare vormen van energie. Zo is bij zonne-energie nog maar 2% van het beschikbare dakpotentieel benut. Kortom, er zijn nog voldoende mogelijkheden om naar een hernieuwbare energievoorziening in 2050 te gaan.


Misschien ook interessant