Bio-energie- Ken uw feiten

25 mei 2016

Ambtenaren die zich bezighouden met vergunningverlening, toezicht en handhaving van duurzame energieprojecten zullen in de nabije toekomst gebruik kunnen maken van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Dit systeem helpt om processen in de leefomgeving van Nederland eenvoudiger en beter te maken. Maar hoe accuraat is de informatie over zaken als bio-energie, wind, zon en smart grids in dit nieuwe digitale kennissysteem? Uiterlijk in 2024 moet het DSO de gebruikers optimaal ondersteunen bij planvorming, vergunningverlening en toezicht en handhaving.

Op 21 juni organiseren Kenniscentrum InfoMil en het Programma Aan de slag met de Omgevingswet de Schakeldag 2016 in Den Bosch. Iedereen die zich bezighoudt met de voorbereiding op de Omgevingswet of de implementatie van andere wet- en regelgeving in de fysieke leefomgeving is welkom. Daar zal ook meer verteld worden over het DSO. Naast de inhoud van de wet- en regelgeving van de Omgevingswet zijn er ook praktijkvoorbeelden en ervaringen te delen van overheden, bedrijven en instellingen die nu al in de geest van de wet denken en handelen.

In de aanloop naar de Schakeldag 2016 wil de NVDE graag door midden van de serie ‘Ken uw Feiten’ een aantal factsheets met u delen met duidelijke feiten over duurzame energie-onderwerpen. Te beginnen met de zin en onzin van bio-energie. De factsheet Tien Boodschappen van bio-energie van het Platform Bio-Energie brengt de nodige feiten over bio-energie overzichtelijk in beeld.

Meer informatie: http://www.schakeldagen.nl


Misschien ook interessant