Category Archives: Pagina Werkvelden

REGIO

De NVDE, Holland Solar en Energie-Nederland werken samen om de energietransitie op regionaal niveau te ondersteunen: Het Regioteam Energietransitie (kortweg: Regioteam). Het team creëert voor leden van de organisaties meer beïnvloedingsmogelijkheden bij bestuurs- en beleidsprocessen op provinciaal en regionaal niveau. Tegelijkertijd krijgen provinciale en lokale politici, bestuurders en ambtenaren er een nuttig aanspreekpunt/vragenloket bij. Focus […]

Regio

De NVDE wil namens de marktpartijen die wij vertegenwoordigen de energieregio’s ondersteunen bij het maken van hun Regionale Energiestrategie (RES) en het behalen van de doelstellingen voor wind- en zonne-energie en het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Lees meer

Gebouwde Omgeving

De NVDE-commissie Gebouwde Omgeving richt zich op de verduurzaming van warmte en koude voor zowel woningen en andere gebouwen als voor industriële processen; vanuit zowel collectieve systemen, (warmtenetten) als individuele systemen. De commissie Gebouwde Omgeving werkt aan de uitvoering van de afspraken in het Klimaatakkoord over de gebouwde omgeving. De focus ligt onder andere op […]

Bronnen van duurzame warmte

Duurzame warmte, hoe komen we eraan? De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) maakte ism Energie Nederland een brochure die de verschillende duurzame warmtebronnen schetst, met het gebruik, de potentie en aandachtspunten. Deze informatie is relevant voor onder andere gemeenten en regio’s die hun warmtevisie opstellen en voor de Regionale Energie Strategie (RES). We noemen onder […]

Marktinrichting en Energiesysteem

De commissie Marktinrichting en Energiesysteem richt zich op het verbeteren van de marktordening en de energienetwerken om een grootschalige integratie van hernieuwbare bronnen optimaal te faciliteren. Deze commissie houdt zich bezig met de randvoorwaarden en de gevolgen van de energietransitie. Denk aan onderwerpen als netaansluitingen, flexibiliteit en tariefstructuur. Onder de commissie vallen de vaste werkgroepen […]

Duurzame Productie

De commissie Duurzame Productie richt zich op een eerlijk speelveld met goede kansen voor duurzame energieopwekking. De commissie richt zich vooral op de productie van duurzame elektriciteit en grootschalige opwek van duurzame warmte, voor bijvoorbeeld warmtenetten en de industrie. Centraal in het werk van de commissie staan de afspraken die op deze thema’s gemaakt zijn […]

Duurzame Mobiliteit

De NVDE-commissie Mobiliteit zet zich in voor het versnellen van de transitie naar duurzame mobiliteit. De focus van de Commissie Mobiliteit ligt op emissieloos vervoer. De maatschappelijke en economische voordelen van emissieloos vervoer zijn groot. Het verbetert de luchtkwaliteit, veroorzaakt geen schadelijke uitstoot van CO2 en stikstof, verlaagt de kosten voor energie en onderhoud en […]

Werkvelden algemeen

We richten ons op vijf thema’s die essentieel zijn voor de energietransitie in Nederland. Op deze thema’s werken de leden de koers uit in commissies. Dit zijn:

Duurzame Mobiliteit

De commissie Duurzame Mobiliteit wil ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie voor vervoer een stap verder helpen, bijvoorbeeld via emissieloze personenauto’s, vrachtauto’s en schepen en het leveren van schone elektriciteit en groene waterstof.Lees meer

Gebouwde Omgeving

De commissie Gebouwde Omgeving richt zich op de verduurzaming van warmte voor zowel woningen en andere gebouwen, vanuit zowel collectieve systemen als individuele. Lees meer