Budget voorjaarsronde SDE 2018 niet volledig aangevraagd

16 mei 2018

Vandaag is de kamerbrief over de voorjaarsronde SDE+ 2018 verschenen Daaruit blijkt dat er voor 5,3 miljard euro projectaanvragen voor duurzame energie zijn ingediend, op een beschikbaar budget van 6 miljard. De regeling is dus voor het eerst niet volgetekend met aanvragen. De onderbesteding zal hoger uitvallen omdat normaal gesproken een deel van de aanvragen wordt afgewezen.

De NVDE is hier bezorgd over. De SDE+ is de belangrijkste regeling om hernieuwbare energie te laten groeien; bij het achterblijven van de aanvragen raakt de Europese verplichting van 14% hernieuwbare energie in 2020 verder uit het zicht.

De kamerbrief meldt dat als gevolg van de forse budgetten van de afgelopen jaren dusdanig veel beschikte projecten in (voorbereiding tot) aanbouw zijn dat het potentieel aan nieuwe projecten terug is gelopen. De markt zou het budget dus niet kunnen bijbenen. Volgens de NVDE is er onvoldoende gedaan om deze snelle kostendaling grootschalig mogelijk te maken. Bovendien is het de vraag of de basisbedragen de laatste tijd niet te hard zijn gedaald, waardoor in diverse categorieën onvoldoende projecten rendabel zijn. Dit is een relevante vraag omdat in het conceptadvies SDE+ voor 2019 de basisbedragen over de hele linie verder naar beneden gaan.

De NVDE werkt hard aan het verlagen van de kosten van hernieuwbare energie, om de energietransitie betaalbaar te houden. De resultaten van de voorjaarsronde doen echter de vraag rijzen of er wel voldoende gedaan wordt om scherpe kostendalingen mogelijk te maken en of de basisbedragen op dit moment niet te snel naar beneden gaan. In het kader van de gesprekken rond het klimaatakkoord komt de NVDE binnenkort met een onderbouwde schatting van de kosten voor hernieuwbaar op lange termijn, én de maatregelen die genomen moeten worden om die kostendalingen ook daadwerkelijk te realiseren.

Lees hier de kamerbrief

NVDE reactie ECN advies https://www.nvde.nl/nvdeblogs/reactie-nvde-op-conceptadvies-basisbedragen-sde-2018/


Misschien ook interessant