Brede maatschappelijke coalitie zegt: door met klimaataanpak

9 juli 2023

9 juli 2023

Aan de leden en de fractievoorzitters van de Tweede Kamer,

De val van het kabinet Rutte IV betekent dat de politieke en ambtelijke voortgang op veel onderwerpen lange tijd stil dreigt te vallen. Het betekent ook onrust in Den Haag omdat de verkiezingscampagne begonnen is. Met alle uitdagingen kan Nederland zich dat niet veroorloven. Samen met de decentrale overheden roepen wij u op om er alles aan te doen om te voorkomen dat Nederland stil komt te staan. Het parlement moet besluiten kunnen nemen die nodig zijn om dit land draaiend te houden.

De klimaataanpak is absoluut één van die uitdagingen. Die mag nu niet tot stilstand komen. Simpelweg omdat we dan onze klimaatdoelen niet halen, maar zeker ook omdat burgers, werknemers en bedrijven behoefte hebben aan stabiel en voorspelbaar beleid. Talloze ondernemers en de industrie zijn bezig met ambitieuze plannen voor verduurzaming van hun productie en dienstverlening. Overal zijn burgers en coöperaties actief met besparing en opwek van eigen duurzame energie. Vele publieke uitvoerders werken dag in dag uit hard aan de energietransitie. Zo vraagt het volle elektriciteitsnet een uiterst voortvarende aanpak, en dat geldt voor de verduurzaming van het gehele energiesysteem waarop burgers en bedrijven simpelweg moeten kunnen rekenen. Allen moeten weten waar zij aan toe zijn om de juiste beslissingen te kunnen nemen en te kunnen investeren.

Als er de komende tijd íets nodig is op het thema klimaat dan is dat maximale focus op dóen, op uitvoeren. Dat vraagt duidelijkheid en stabiliteit op het beleidsfront. We moeten de obstakels waar we tegenaan lopen blijven oplossen. Er is grote maatschappelijke en politieke steun voor duidelijk en stabiel klimaatbeleid. Daarom roepen wij u op om ervoor te zorgen dat er geen vertraging ontstaat, juist nu de versnelling is ingezet. We moeten door!

Hartelijke groet,

Aedes, Alliander, APPM Management Consultants, Asser Energie, Baarn Duurzaam, BIG in Pipelines, Branchevereniging Bodemenergie, Consumentenbond, Coöperatie Deltawind, Coöperatie Energiek Alphen aan den Rijn, Coöperatie Energiek Nagele, Coöperatie Enschede Energie, Coöperatie Zon op Alphen aan den Rijn, Coöperatie Zon op Garenkokerskwartier, Coöperatie Zon op Leiderdorp, Deelstroom Delft, DSM-Firmenich, Dutch Data Center Association, Dutch Green Building Council, Duurzaam Alphen-Chaam, Duurzame Energie Coöperatie Leudal U.A, Energie Beheer Nederland (EBN), Energiecoöperatie De Omslag U.A., Energiecoöperatie Hut van Mie U.A., Energie coöperatie SamenWind, Energiecoöperaties regio Arnhem-Nijmegen, Energie Samen, Energie Samen Zuid Holland, Energiek Baarn, Enexis, Escozon, Essent, EugenWijkse Energie Coöperatie, Gasunie, Gebiedscooperatie Groener Zoeterwoude, Geothermie Nederland, Greenchoice, Greenpeace Nederland, Holland Solar, IJssel Warmte, Interprovinciaal Overleg (IPO), Kamstrup, Klimaatburgemeester Gemert-Bakel, Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO), Loenen Energie, MKB-Nederland, Nationaal Klimaat Platform, Natuur & Milieu, Natuurmonumenten, Nederlandse Branchevereniging Wettelijke Vertegenwoordigers (Horus), Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, NL Hydrogen, om | nieuwe energie, Ondernemingsorganisatie VNO-NCW, Platform Bio-economie, Stedin, Stichting Drechtse Stromen, Stichting Grootouders voor het Klimaat, Stichting Warmtenetwerk, Stichting Zonnewarmte, Tennet, Unie van Waterschappen, UN Global Compact Network Netherlands, Urgenda, Vakbond CNV, Vattenfall, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Vereniging Warmtepompen, Voorzitters van de vijf uitvoeringstafels Klimaatakkoord, Waterstof-coöperatie GLDH2, Zeenergie, Zeewolde Zon, ZutphenEnergie

 

Aansluiten bij de oproep
Dit initiatief is in korte tijd genomen, daarom zal de lijst van organisaties die dit initiatief steunen niet compleet zijn. We nodigen iedere organisatie die deze oproep steunt uit zich bij het Nationaal Klimaatplatform te melden om toegevoegd te worden als medeondertekenaar.

 


Misschien ook interessant