De energietransitie is een marathon, geen sprint en ook geen intervaltraining

8 juli 2023

Het was een productieve 1,5 jaar voor de energietransitie met dit kabinet en deze Kamer. Deze kabinetscrisis helpt hier niet bij. De energietransitie is een marathon, geen sprint en ook geen intervaltraining. “Daarom hoop ik dat er brede politieke bereidheid is om de verantwoordelijkheid te nemen voor het voortzetten van het klimaat- en energiebeleid”, aldus Olof van der Gaag, voorzitter NVDE.

Klimaatverandering breekt voortdurend records en mensen lijden onder de gevolgen. We zijn veel te afhankelijk van andere, soms dubieuze landen. En onbetaalbare energierekeningen door die afhankelijkheid hangen de komende winters nog in de lucht.
Tegelijkertijd breekt de energietransitie ook voortdurend records. Mensen investeerden afgelopen jaar 11 miljard euro in de verduurzaming van hun huis. De helft van alle stroom is dit jaar al duurzaam. Elektrische auto’s breken door, duurzame warmtebronnen zijn in opkomst, de industrie zet grote stappen en netbeheerders maken de infrastructuur klaar voor de toekomst. Die trend is niet te stoppen.

Tijd is onze uitdaging dus laten we die niet verliezen. Om het tempo erin te houden en al die mensen en bedrijven die vooruit willen te steunen, is betrouwbare en verantwoordelijke politiek nodig. Een overheid die in voortdurende samenspraak met de samenleving praktische problemen oplost en dingen mogelijk maakt. En die vooruit kijkt en tijdig anticipeert.
Daar heb ik de afgelopen tijd veel van gezien: bijvoorbeeld met alle extra maatregelen in het Voorjaarspakket voor het klimaat en met het Nationaal Plan Energiesysteem. Die houding blijft nodig.

Ons land is groot geworden door zichzelf steeds weer te verbeteren en daarbij de overeenkomsten te zoeken, niet door verschillen uit te vergroten. Ik hoop dat dit ook de komende, lastige maanden lukt. De duurzame energiesector werkt hoe dan ook keihard door en draagt graag bij aan het vinden van elkaar bij deze opgave.

beeld NOS


Misschien ook interessant

Bart Groothuis, Europarlementariër (VVD): “Geen ander Europees land zo goed gepositioneerd om duurzame energie van eigen bodem op te wekken”

Bart Groothuis, Europarlementariër (VVD): “Geen ander Europees land zo goed gepositioneerd om duurzame energie van eigen bodem op te wekken”