Zonder andere werkwijze is 2030 niet haalbaar

1 november 2022

Bedrijvencoalitie vraagt om snellere doorlooptijden

Een brede coalitie van bedrijven en brancheorganisaties pleit ervoor om de doorlooptijden flink te verkorten van de belangrijkste technieken die een bijdrage leveren aan de klimaatdoelen. Dit is nodig, omdat met de huidige lange doorlooptijden van acht tot tien jaar, duurzame energieprojecten pas ná 2030 gerealiseerd zullen worden. Daarmee raken de klimaatdoelen in ijkjaar 2030 buiten bereik. Als het lukt om de besluitvorming, vergunningsprocedures, kaders voor ruimtelijke ordening en het bieden van duidelijkheid over infrastructuur op een andere, snellere manier te organiseren, dan kunnen we de klimaatdoelen voor 2030 halen. “De papieren fase van energieprojecten zou niet langer hoeven duren dan de bouw,” zegt Olof van der Gaag, voorzitter Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. De coalitie bestaat uit energie- en brandstofleveranciers, netbeheerders en branche-organisaties voor duurzame technieken en de NVDE.

De bedrijvencoalitie analyseerde per klimaattechniek welke doorlooptijden deze gemiddeld hebben en hoe ze verkort zouden kunnen  worden. Zeker voor de aanleg van warmtenetten, het opschalen van groene waterstof, de elektrificatie van de industrie en de aanleg van windparken geldt dat zonder andere aanpak 2030 uit het zicht raakt.

De Klimaat en Energieverkenning die dinsdagmiddag 1 november wordt gepubliceerd, zal laten zien dat er met het huidige beleid in 2030 in Nederland nog tientallen megatonnen CO2 teveel wordt uitgestoten om het kabinetsdoel van 55 tot 60 procent reductie in 2030 te halen. Nieuwe maatregelen zijn nodig, maar dat alleen is niet voldoende. Zonder andere werkwijze, met kortere procedures, komen ze simpelweg niet op tijd.

NVDE-voorzitter Olof van der Gaag: “In coronatijd bleken we in staat nare, maar onvermijdelijke inbreuken op ons leven te accepteren. En toen het Russische gas ophield te stromen, brak nood wet en realiseerden we in een mum van tijd een LNG-terminal in Groningen. Diezelfde urgentie is nodig om te zorgen dat we de klimaatdoelen voor 2030 nog kúnnen halen.”

Notitie Druk de doorlooptijd – oktober 2022

Addendum groen gas


Misschien ook interessant