Energieweerbericht

31 oktober 2022

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), Gasunie en TenneT maken wekelijks een energieweerbericht, sinds 31 oktober 2022. U vindt ze op energieweerbericht.nu.

LAAT HET WEER VOOR JE WERKEN

Op een stralende dag is er meer zonne-energie beschikbaar. Als het flink waait, draaien de windturbines op volle toeren. En op een koude dag is het belangrijk om de warmte binnen te houden. Slim met het weer omgaan heeft grote voordelen. Je bespaart op de kosten voor verwarming. Ons energiesysteem wordt sterker, duurzamer en goedkoper. We worden minder afhankelijk van andere landen voor onze energie. En we brengen de klimaatdoelen dichterbij. Heb je een realtime energiecontract, dan is het helemaal voordelig. Kortom, volg het energieweerbericht en laat het weer voor je werken.

De NVDE maakte al eerder vier energieweerbericht-filmpjes om te laten zien hoeveel energie het weer oplevert, in februari/maart 2022. De zon en de wind zijn eindeloos. En wist je dat er ook duurzame warmte te oogsten valt? Zo dragen we bij aan begrip over zonne- en windenergie. Ook laten we zien dat de vraag naar warmte flink toeneemt als het buiten kouder is, zeker bij harde wind.

Wil je zelf energie besparen of opwekken? Draag bij door je huis beter te isoleren, zonnepanelen te installeren, over te stappen van aardgas op duurzame warmte (warmtepomp, zonneboiler, biomassaketel) en/of voor een elektrische auto te kiezen.

Bekijk hier de energieweerberichten van februari/maart 2022:

Meer weten?
Over zonne- en windenergie en duurzame warmte:

Over het verduurzamen van je huis of auto:

Informatiebronnen
Helga van Leur, meteoroloog en presentator, presenteert de energieweerberichten. De weergegevens van het energieweerbericht zijn afkomstig van het KNMI. Martien Visser, lector Hanzehogeschool, berekent op basis van de weergegevens de verwachte opbrengst aan zonne- en windenergie, en geeft een indicatie van de verwachte warmtevraag. Hij schat de opbrengst van zonne- en windenergie in Nederland in MW gedurende een etmaal. De warmtevraag neemt lineair toe als de effectieve temperatuur daalt. In de effectieve temperatuur wordt de windkracht ook in beschouwing genomen. De effectieve temperatuur is de daggemiddelde temperatuur, min twee derde maal de windsnelheid (in m/sec).  

Grafiek
In de grafiek in de energieweerberichten zie je informatie over het verwachte weer: minimum- en maximumtemperatuur, windkracht en -richting, weericoon. Daarnaast zie je een horizontale lijn voor de hoeveelheid zonne- en windenergie die normaal in deze week wordt opgewekt in Nederland. Per dag geven de gele (zon) en blauwe (wind) staaf aan hoeveel zon en wind er die dag naar verwachting zal worden opgewekt.

Eenheid MW
Strikt genomen is de eenheid van de opgewekt zonne- en windenergie: MWh/h. Ofwel, we berekenen het aantal geproduceerde MWh per dag, en delen dat door 24 zodat daar uitkomt het aantal MWh per uur (= MWh/h). Het blijkt dat deze (correcte) eenheid veelal tot verwarring leidt, daarom volgen we Energieopwek.nl en gebruiken we de eenheid MW.

Disclaimer
Het energieweerbericht wordt eenmaal per week opgenomen met de dan meest up-to-date gegevens. De atmosfeer houdt zich echter niet altijd aan het spoorboekje, dus naarmate de tijd vordert kan het weer gaan afwijken van de weersverwachting van de opnamedag op maandag. Interpreteer het als trend, niet als letterlijke weergave. Daarvoor zul je zelf elke dag de weersvooruitzichten moeten opzoeken.

Vragen of opmerkingen?

Laat het ons weten via communicatie@nvde.nl


Misschien ook interessant