Voor het eerst windenergie zonder subsidie

14 december 2016

De inschatting van minister Kamp van Economische Zaken is dat het windpark Borssele 3&4 binnen acht jaar na voltooiing zonder subsidie zal kunnen concurreren met fossiele energiebronnen. Het windpark zal worden aangelegd voor een prijs 5,45 cent per kilowattuur duurzame stroom (exclusief de kosten voor aansluiting op het elektriciteitsnet).

Het windpark op zee zal worden aangelegd door een consortium van Shell, Van Oord, Eneco en Mitsubishi/DGE. Bij de vorige tender een half jaar geleden won DONG met een prijs van 7,27 cent per kilowattuur. “Dit is voor het eerst dat duurzame energie goedkoper wordt dan fossiele energie”, aldus voorzitter Hans Timmers van de Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) in reactie op de uitslag van de tender Borssele 3&4.

“Het laat ook zien dat de lage prijs voor Borssele 1&2 geen toevalstreffer was. Deze zeer gunstige prijs voor windenergie en het feit dat een andere partij dan DONG heeft gewonnen toont aan dat windenergie op zee een volwassen markt is geworden met veel sterke spelers en gezonde onderlinge concurrentie.”

Door de verwachte stijging van energieprijzen verwacht minister Kamp dat het nieuwe windpark 7,5 jaar na de bouw geen subsidie meer zal nodig hebben.


Misschien ook interessant