NVDE staat met duizend bedrijven klaar voor Klimaat- en Energieakkoord

14 december 2017

Op vrijdag 8 december deelde minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat zijn gedachten over het Klimaat- en Energieakkoord en de Klimaatwet met de Tweede Kamer. De minister schreef in zijn brief hierover aan de Kamer dat hij de Klimaatwet (waarvoor al een initiatief-wetsvoorstel in de Kamer klaar ligt), wil gebruiken om de hoofdlijnen van de energie- en klimaatafspraken vast te leggen. Begin 2018 hoopt de minister de Kamer te vertellen hoe hij het proces rondom de Klimaatwet voor zich ziet.

Naast de Klimaatwet zet Wiebes in op een Klimaat- en Energieakkoord met een breed draagvlak in de maatschappij. Hij hoopt dat dit Akkoord in de zomer van 2018 op hoofdlijnen klaar kan zijn. De NVDE is blij dat Wiebes hier vaart achter zet. Wiebes onderscheidt vijf sectoren (elektriciteit, industrie, gebouwde omgeving, transport en landbouw), die allen een bijdrage moeten leveren aan het akkoord. Er worden vijf ‘sectortafels’ ingericht en één coördinatietafel, waaraan onderhandeld zal worden. Anders dan bij het eerste Energieakkoord, krijgt de SER een faciliterende rol en neemt het ministerie zelf de regie. De minister stuurt op één doel, namelijk 49% broeikasgasreductie in 2030. Kosteneffectiviteit staat hierbij voorop. Wiebes besprak deze hoofdlijnen van het nieuwe Klimaat- en Energieakkoord op maandag 4 december al met een bont gezelschap belanghebbenden, waar NVDE ook deel van uitmaakte.

De NVDE is vertegenwoordigd in de high level borgingscommissie van het huidige Energieakkoord en is de trekker van de daarbij horende versnellingstafels. Ook voor dit nieuwe Klimaat- en Energieakkoord staat de NVDE klaar om mee te doen. “Met meer dan duizend aangesloten bedrijven leveren wij de stroom, warmte en mobiliteit van morgen en zorgen we voor energiebesparing,” zegt Olof van der Gaag, directeur van de NVDE. “We hebben al laten zien hoe snel we duurzame energie kunnen laten groeien, terwijl de kosten dalen. De prijsdaling bij wind op zee is spectaculair. Die richting gaan we met andere technieken ook op. De NVDE wil laten zien hoeveel duurzame energie we nu en in de nabije toekomst kunnen leveren, tegen dalende kosten, met al onze leden. Hierin werken we samen met zowel onze tientallen grote leden als met de duizenden MKB’ers die de NVDE vertegenwoordigt. Kortom, wij staan klaar om bij te dragen aan de duurzame ambities van dit kabinet.”

beeld bijeenkomst 4 december minister Wiebes met belanghebbenden: @smallenbroek


Misschien ook interessant