Leden NVDE bespraken prioriteiten voor 2018

14 december 2017

Op 27 november hield de NVDE haar Algemene Ledenvergadering (ALV) bij het KNMI in De Bilt. Olof van der Gaag, directeur, presenteerde er een terugblik op het afgelopen jaar. In dit verkiezingsjaar stond centraal het informeren van politici, kiezers en kabinetsonderhandelaars over de kansen die duurzame energie biedt. De NVDE reageerde ook namens haar leden op het regeerakkoord en de doorrekening daarvan. Highlights waren daarnaast het voorstel over vervanging van de salderingsregeling, de website duurzamewarmte.nl, het convenant energiebesparing gebouwde omgeving en het onderzoek naar de positieve werkgelegenheidseffecten van gasloze wijken.

Olof gaf ook een aftrap voor de discussie over het NVDE-beleid voor 2018. De NVDE gaat de stevige positie die zij heeft verworven verder uitbouwen. Olof benoemde de inhoudelijke top-vier voor het komend jaar:

  • Vermindering van de warmtevraag en verduurzaming van warmte
  • Snelle verdere stijging van het aanbod aan duurzame energie, met extra aandacht voor kostenreductie
  • Vergroening van de belastingen
  • Aandacht voor lokale energiestrategieën, participatie en Omgevingswet.

De zichtbaarheid van de NVDE zal groeien, via de eigen media, warme contacten met journalisten en samenwerking met overheidscampagnes.

In een levendige discussie wisselden de leden ideeën uit over de prioriteiten van het komend jaar. Voorstellen voor de opzegtermijn en contributie zijn aangenomen. De begroting voor 2018 is goedgekeurd. Namens de kleine brancheorganisaties neemt Jaap Baarsma, Holland Solar, zitting in het bestuur. Eppo Bolhuis, NBKL, wordt bedankt voor zijn bijdrage. Jos Dings, Tesla, is voorzitter van de commissie mobiliteit en bestuurslid geworden.

De ALV was te gast bij het KNMI. Hoofddirecteur Gerard van der Steenhoven heette de NVDE-leden welkom en liet zien wat een schat aan informatie het KNMI heeft, die relevant is voor de duurzame energiesector, over wind, zon en geothermie. Het KNMI werkt graag samen met bedrijven aan het beantwoorden van hun specifieke informatiebehoefte over het weer en het klimaat.

Na de ALV werden drie boeiende presentaties gehouden door KNMI-onderzoekers over de verwachtingen van zonnestraling op basis van satellietwaarnemingen en NWP-modellering, over windklimaat(verandering), geluid en windverwachtingen en over de risico’s voor leveringszekerheid bij langdurige wind-arme en zon-arme periodes. De aanwezigen bewonderden daarna in verschillende excursies de weerkamer, het 3D-model en het museum.

Download hier de presentaties van KNMI (via wetransfer, beschikbaar tot 21 december 2017)


Misschien ook interessant