Zonsector en netbeheerders slaan handen ineen om meer zonnestroom het net op te krijgen

19 november 2020

Netbeheerders en de zonne-energiesector gaan samenwerken om te zorgen dat zonnestroom efficiënt, snel en betaalbaar op het Nederlandse net getransporteerd kan worden. Vandaag ondertekenden ze daartoe het convenant Stroom Betaalbaar op het Net. Het convenant zorgt er onder meer voor dat zonnestroom het net minder belast. Zo kunnen meer zonneparken sneller en goedkoper worden aangesloten en gaat er per saldo meer duurzame energie het net op. Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Ed Nijpels van het Klimaatakkoord namen het convenant op 19 november in ontvangst. De afgelopen jaren is het aantal grote zonneprojecten snel gegroeid. In de afgelopen vijf jaar verveelvoudigde de invoer van zonnestroom op het net. Om die groei aan te kunnen, moet het net op veel plekken in ons land verzwaard worden. Tot die tijd kunnen grotere zonnesystemen op land en op daken niet altijd op het gewenste moment worden aangesloten. Die wachttijd kan vaak flink beperkt worden, door efficiënter gebruik te maken van het bestaande energienet. Daarover hebben de netbeheerders en de marktpartijen nu afspraken gemaakt.
Eric Wiebes, Minister van Economische Zaken en Klimaat: “De energietransitie stelt ons voor de uitdaging om niet alleen meer duurzame energie in Nederland op te wekken, maar ook zo’n manier dat we deze energie op een goede manier kwijt kunnen op ons elektriciteitsnet. En dat is nog best een uitdaging. Het is dan ook goed dat netbeheerders in  samenwerking met de zonnesector en energieproducenten met goede oplossingen komen die hieraan bijdragen.”  Ed Nijpels, voorzitter Voortgangsoverleg Klimaatakkoord: “Dit tekent de dynamiek in de transitie. Partijen nemen hun verantwoordelijkheid en komen met pragmatische oplossingen voor knelpunten. Dat is de aanpak die het Klimaatakkoord tot een succes gaat maken.”

“Flatten the solar curve”
In het convenant wordt onder meer afgesproken dat zoninstallaties voortaan worden aangesloten op 70% van hun paneelvermogen. De productie van een installatie komt hier meestal niet boven uit; een productiepiek van meer dan 70% komt jaarlijks maar zo’n 3% van de tijd voor. De ruimte die deze pieken op de netten nodig zouden hebben kunnen beter gebruikt worden voor het aansluiten van meer projecten, vinden Holland Solar en Netbeheer Nederland. Op deze manier kunnen meer projecten, met een kleinere aansluiting, sneller worden aangesloten. De leden van Holland Solar hebben daarnaast afgesproken om de exploitatietermijn van projecten minstens 20 jaar te laten zijn, zodat uitgaves aan extra netcapaciteit gerechtvaardigd zijn.
In het convenant spreken partijen ook de wens uit voor een een aparte  categorie in de SDE++, om projecten waarin de productiepiek uitgesteld en verspreid geleverd wordt aan het net extra te stimuleren; een soort “flatten the solar curve”. Dit kan bijvoorbeeld door het gebruik van batterijen. Ook is afgesproken dat de netbeheerders meer inzicht geven in de knelpunten op het net en marktpartijen zoveel mogelijk te betrekken bij het vinden van oplossingen. Bovendien gaan de partijen zich gezamenlijk inzetten voor snellere (ruimtelijke) procedures voor noodzakelijke netverzwaringen.

Initiatief van NVDE
Initiatiefnemer van het convenant is NVDE-directeur Olof van der Gaag. “Dit convenant gaat zeker helpen om zo veel mogelijk energie van de zon zo snel en goedkoop mogelijk bij gebruikers te brengen. Hulde voor de samenwerking tussen de zonnesector en de netbeheerders.” Bij de totstandkoming waren de netbeheerders TenneT, Liander, Stedin en Enexis nauw betrokken. Netbeheerders en zonnesector willen in de nabije toekomst meer afspraken maken over slimme oplossingen om lokaal overbelasting van het net te voorkomen. Het verzwaren van het net heeft daarnaast een hoge prioriteit: hiervoor moeten snellere procedures komen. Zo snijdt dit mes aan verschillende kanten: aansluiten, transporteren èn uitbreidingen gaan sneller en goedkoper en het percentage duurzaam in de Nederlandse elektriciteitsmix neemt sneller toe.

Lees hier het convenant zon betaalbaar op het net


Misschien ook interessant

Bart Groothuis, Europarlementariër (VVD): “Geen ander Europees land zo goed gepositioneerd om duurzame energie van eigen bodem op te wekken”

Bart Groothuis, Europarlementariër (VVD): “Geen ander Europees land zo goed gepositioneerd om duurzame energie van eigen bodem op te wekken”

NVDE over hoofdlijnenakkoord: energietransitie gaat door, belangrijke klus nieuwe ministers om de uitvoering te versnellen

NVDE over hoofdlijnenakkoord: energietransitie gaat door, belangrijke klus nieuwe ministers om de uitvoering te versnellen