Zienswijze NVDE op non-firm ATO’s

21 november 2023

Op 28 september 2023 publiceerde de Autoriteit Consument en Markt haar ontwerp codebesluit non-firm aansluit- en transportovereenkomst (ATO). Een partij die een non-firm ATO afsluit, kan het elektriciteitsnet alleen gebruiken op de momenten dat de netbeheerder dat mogelijk acht en ruimte voor heeft op het net. Daartegenover staat een korting op de transporttarieven. Dit biedt een optie naast het standaard recht op het 24/7 gebruiken van het elektriciteitsnet. Naast deze non-firm ATO wordt er gewerkt aan andere contractvormen die een flexibel recht bieden op het gebruiken van het elektriciteitsnet, dus niet 24/7. Vervolgstappen in het uitbreiden van flexibel recht op transport zijn mogelijkheden om partijen bepaalde uren of een aantal kWh per dag recht op elektriciteit te bieden. Daartegenover staat verlaging op de transporttarieven.

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) ziet de non-firm ATO als een eerste stap voor flexibele transportcontracten voor elektriciteitsgebruikers, maar er is meer zekerheid nodig. Partijen weten niet of zij hun investeringen terugverdienen omdat het niet vaststaat wanneer en hoeveel elektriciteit ze mogen gebruiken. De non-firm ATO maakt projecten daardoor moeilijk te financieren.

De NVDE pleit daarom voor flexibele transportcontracten die meer zekerheid bieden. Netbeheer Nederland presenteerde een aantal van deze opties in haar position paper over ‘alternatieve transportrechten’. Dit soort contracten bieden bijvoorbeeld zekerheid op het mogen gebruiken van het net in de nacht of bieden zekerheid voor een vast aantal kWh per dag. Flexibele transportcontracten met zekerheid zijn erg interessant voor flexibele partijen met grootschalige warmtepompen of partijen die elektrische bussen en vrachtwagens laden. Daarom roept de NVDE op tot een versnelde invoering van flexibele transportcontracten met meer zekerheid en elektriciteitsgebruikers goed te informeren over de verschillende contractopties.

Lees hier de gehele zienswijze van de NVDE op non-form ATO’s
Lees hier wat het verschil is tussen flexibele net- en elektriciteitscontracten


Misschien ook interessant