Wetsvoorstel Energiewet is stap richting uitvoering Klimaatakkoord

11 februari 2021

Afgelopen week was de deadline van de internetconsultatie op het wetsvoorstel Energiewet. De NVDE is verheugd om te zien dat het wetsvoorstel Energiewet een gestructureerder geheel vormt dan de huidige Gas- en Elektriciteitswet. Dit wetsvoorstel is een stap in de goede richting om aan te sluiten bij de afspraken zoals die zijn gemaakt in het klimaatakkoord.

De wetgeving heeft wel meer aanpassingsvermogen nodig om de toenemende snelheid en complexiteit van de energietransitie het hoofd te bieden. Hiervoor zijn wetgevende kaders omtrent systeemintegratie en waterstof van belang en dient er voldoende flexibiliteit ingebouwd te worden voor de inpassing van nieuwe innovaties. Bovendien is integratie met aanpalende wetgeving zoals de warmte- en omgevingswet cruciaal, zodat het de warmtetransitie en ruimtelijke ordening niet belemmerd.

NVDE-reactie op het wetsvoorstel Energiewet

Wetsvoorstel Energiewet


Misschien ook interessant