Commissie Van Geest: pittige keuzes nodig tijdens deze kabinetsformatie om klimaatdoelen 2050 binnen bereik te houden

2 februari 2021

De rapportage biedt een goede basis voor de formatie en geeft helder weer hoe Europees en Nederlands klimaatbeleid samenhangen. De NVDE vindt het sterk dat de rapportage laat zien wat de impact is van EU-kaders en van keuzes tussen sectoren. En dat de studiegroep denkt vanuit het uiteindelijke doel van een klimaatneutraal Nederland in 2050.
Het rapport laat zien dat minder hard werken in 2020-2030 betekent dat we in 2030-2050 juist meer ons best moet doen om uiteindelijk in 2050 op klimaatneutraal uit te komen. De NVDE ondersteunt dit en gaf onlangs al haar input met opties die helpen om dichter bij de klimaatdoelen voor 2030 te komen, in haar reactie op de Klimaat- en Energieverkenning (KEV).

De commissie Van Geest gaat uitgebreid in op mogelijke fiscale maatregelen. Vooral voor de gebouwde omgeving en de landbouw wordt een stevig pakket aan mogelijke maatregelen toegelicht. Voor de elektriciteitssector is de aandacht in vergelijking summier, terwijl ook daar stevige keuzes te maken zijn. De commissie adviseert hier terecht om tijdig na te denken over hogere volumes wind- en zonne-energie, op zee en op land, en over de benodigde innovaties in flexibiliteit.
Voor de industrie wil de commissie dat er meer gedacht wordt vanuit 2050 dan vanuit 2030, zodat ook relatief dure technieken tijdig van de grond komen doordat de overheid de richting aangeeft.

Voor de gebouwde omgeving bevelen Van Geest cs ook aan om vanuit 2050 terug te redeneren, ook als dat niet het meest kosteneffectief is voor het 2030-doel. De NVDE beaamt dat het goed is om uit te gaan van het uiteindelijke aardgasvrije doel, naast korte termijn maatregelen zoals isolatie en hybride warmtepompen. Ook is de NVDE het eens met de aanbeveling tot  het vastleggen van een verplichtende (voortschrijdende) norm voor woningisolatie aangevuld met extra subsidie.

De kracht van het rapport is vooral dat belangrijke keuzes in samenhang worden gepresenteerd: hoogte van de reductiedoelen, afstemming tussen Europees en Nederlands beleid, concrete maatregelen per sector en niet te vergeten hoe de rekening van de transitie wordt verdeeld. Op al deze onderdelen heeft de NVDE ook al suggesties gedaan: over het nut van vasthouden aan stevige Klimaatdoelen in tijden van coronacrisis, concrete versnellingsopties, en over de financiering van de transitie.

Eindrapportage studiegroep Invulling klimaatopgave Green Deal (januari 2021): “Bestemming Parijs: Wegwijzer voor Klimaatkeuzes 2030, 2050”


Misschien ook interessant

Bart Groothuis, Europarlementariër (VVD): “Geen ander Europees land zo goed gepositioneerd om duurzame energie van eigen bodem op te wekken”

Bart Groothuis, Europarlementariër (VVD): “Geen ander Europees land zo goed gepositioneerd om duurzame energie van eigen bodem op te wekken”