Warmtewet in de Tweede Kamer

21 november 2017

De herziening van de Warmtewet staat komende tijd volop in de belangstelling van de Tweede Kamer. De Warmtewet reguleert de markt voor warmtenetten. Het niet-meer-dan-anders-principe (NMDA) is daar onderdeel van. Het NMDA-principe dient om afnemers van een warmtenet te beschermen tegen mogelijk misbruik van de monopolypositie van warmtenetten. De warmte van een warmtenet mag volgens NMDA niet meer kosten dan anders voor gas zou zijn betaald.

De NVDE pleit ervoor het NMDA-principe, met gaslevering als referentie, los te laten. In een gebouwde omgeving waar aardgas niet langer de eerste voorkeur heeft, vinden wij het ongewenst aardgas nog langer als referentie aan te houden voor de maximum prijs van warmte. Met de uitfasering van aardgas verliest het NMDA-principe zijn bruikbaarheid als referentie.

Op 30 november aanstaande zal de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een technische briefing geven over de herziening van de Warmtewet aan de vaste commissie van Economische Zaken en Klimaat. Deze wordt gevolgd door een Rondetafelgesprek met stakeholders over de herziening van de Warmtewet op 7 december. Aan dit Rondetafelgesprek zal Olof van der Gaag deelnemen namens de NVDE. Beide vergaderingen zijn openbaar en kunnen worden bijgewoond vanaf de publieke tribune. Het plenaire debat over de Warmtewet staat nog niet gepland.

De reactie van de NVDE op de Warmtewet en de bijbehorende lagere regelgeving wordt voorbereid in de Commissie Warmte. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de Commissie Warmte, Annemarie Costeris.


Misschien ook interessant