Forse toename aantal bioketels nodig op weg naar aardgasvrije toekomst

5 juni 2019

Duidelijke rol voor bioketels op plekken waar warmtenetten en –pompen niet mogelijk zijn

Er zijn meer bioketels nodig om Nederland te helpen van het gas af te komen. Dit blijkt uit een studie van CE Delft, een milieuadviesbureau op het gebied van duurzaamheid. Warmtenetten en warmtepompen vormen straks de ruggengraat van de warmtevoorziening. Deze voorzieningen zijn echter niet overal mogelijk of betaalbaar. Dit is het geval waar het elektriciteitsnet niet of slechts tegen hoge kosten verzwaard kan worden en warmtenetten te ver weg liggen. In een deel van die gevallen zijn bioketels de beste optie voor duurzame warmte, aldus CE Delft. In 2050 zouden bioketels tot zo’n 7% van de woningen, bedrijven en andere gebouwen verwarming en warm water kunnen leveren. Omgerekend naar huishoudens zou grofweg de hele provincie Utrecht betreffen. Daarvoor is het wel nodig dat bioketels nu al een plek krijgen in bijvoorbeeld de Regionale Energiestrategieën die gemeenten en provincies op dit moment opstellen.

Wat zijn bioketels?
Bioketels werken ongeveer hetzelfde als cv-ketels, maar dan op snoei- en houtafval in plaats van gas: ze zetten dit om in warmte en soms ook elektriciteit. Houtachtige reststromen uit de regio dienen doorgaans als brandstof. Daarnaast lopen er nu proeven om voedselafval en bermgras om te zetten naar brandstof voor bioketels.
De nieuwste generatie bioketels onderscheidt zich in rendementen die oplopen tot ver boven de 90% en met een hele lage uitstoot van fijnstof. Omdat bioketels dezelfde leidingen en radiatoren als een cv-ketel gebruiken zijn ze eenvoudig aan te sluiten als vervanger. Grotere bioketels verwarmen zwembaden, bedrijven, sauna’s en – meestal via een miniwarmtenet – zelfs hele buurten.

Flinke groene groei
“De laatste jaren is biowarmte al flink gegroeid, mede dankzij subsidie, maar we zijn blij dat de studie laat zien dat er nog meer in het vat zit. Biowarmte kan in Nederland tot 2030 verveelvoudigen tot meer dan 150.000 aangesloten woningen, kantoren en bedrijven. Dit kunnen er meer dan 600.000 zijn in 2050,” aldus Eppo Bolhuis, voorzitter van de NBKL, de brancheorganisatie van bioketelleveranciers.

“Bioketels meenemen in Regionale Energiestrategieën”
Eén van de manieren om de doelen uit het Klimaatakkoord te halen zijn de zogenaamde ‘Regionale Energiestrategieën’. Hierin zoeken gemeenten, provincies en waterschappen naar manieren om energie te besparen en duurzame energie op te wekken. “Het valt ons op dat veel mensen de mogelijkheden van bioketels nog niet kennen. Dat is jammer, want de techniek is vergevorderd, eenvoudig aan te sluiten en klaar om op grote schaal toe te passen,” zegt Bolhuis. “We hebben alle technieken nodig voor een aardgasvrije toekomst: warmtenetten, warmtepompen maar dus ook bioketels. Dat laat deze studie van CE Delft duidelijk zien.”

Het hele onderzoek van de CE Delft is hier te vinden: CE Delft Bioketels voor warmte in de toekomst


Misschien ook interessant