Vandaag (8 maart 2024) is Green Energy Day!

8 maart 2024

Vandaag is het Green Energy Day. Als we de duurzame energie die we in Nederland dit jaar produceren achter elkaar zouden gebruiken, is vandaag (8 maart) de dag dat alles ‘op’ is voor dit jaar. “Als we Green Energy Day elk jaar twaalf dagen opschuiven, komen we in 2050 uit op 31 december,” zegt Olof van der Gaag, voorzitter van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). “Dan is al onze energie hernieuwbaar. Dat is nodig voor onze onafhankelijkheid, voor het klimaat en het biedt ook volop kansen voor economie en werkgelegenheid.”

Regionale verschillen
De NVDE heeft de specifieke dag ingeschat waarop Green Energy Day per provincie valt. Onderling zijn de verschillen groot. Zo is in Limburg de duurzame energie al op 12 februari volledig benut, terwijl Flevoland nog door kan tot 7 juli. Het laat zien dat niet elke provincie evenveel duurzame energie-opties tot haar beschikking heeft: zonnepanelen, windmolens en warmteopwek. Ook verschilt het energieverbruik per provincie. Voor alle provincies geldt dat bewoners, bedrijven en bestuurders hard bezig zijn om alle kansen te benutten voor het opschuiven van hun Green Energy Day. Op naar 31 december in 2050, in het hele land!

Zes dagen opgeschoven
Bedrijven, overheden, energiecoöperaties en consumenten werken al hard om het aandeel duurzame energie te vergroten. Nederland is bijvoorbeeld kampioen zonne-energie en het vermogen aan windenergie is fors gegroeid, vooral op zee. Ook wordt er veel energie bespaard vanwege de hoge energiekosten. Het aandeel duurzame energie is naar verwachting 18,6 procent in 2024. In tijd uitgedrukt is dat 68 van de 366 dagen, zodat Green Energy Day valt op 8 maart 2024. In 2023 viel Green Energy Day op 2 maart*. Vorig jaar is het dus nog niet gelukt om Green Energy Day twaalf dagen op te schuiven.

Pluim voor wie zich inzet voor klimaatdoelen
De NVDE introduceerde het begrip Green Energy Day in 2019 om beter voorstelbaar te maken waar we nu staan en hoe we met jaarlijkse stappen uit kunnen komen op honderd procent hernieuwbare energie in 2050. We geven mensen die zich hiervoor inzetten een pluim en enthousiasmeren anderen. “Het gaat in de klimaatdiscussie vaak over verre jaartallen als 2030 en 2050, en over abstract klinkende percentages en doelen. Met Green Energy Day halen we de doelen dichterbij en laten we zien dat het te doen is om ze te halen, als we nu in actie komen,” zegt Olof van der Gaag.

Energieweerbericht wekelijks op RTL
Naast het opwekken van meer duurzame energie, helpt het ook om die energie te gebruiken op momenten dat die er in overvloed is, zoals wanneer het hard waait of volop de zon schijnt. Dan hoeven op andere momenten de gas- en kolencentrales minder hard te draaien, en verminderen de files op het elektriciteitsnet. De NVDE introduceerde een paar jaar geleden het fenomeen ‘energieweerbericht’, samen met Gasunie en TenneT. RTL brengt vanaf vandaag wekelijks energieweerberichten op TV. Infoplaza (oa Weeronline) maakt ze ook.

*Gebaseerd op de Klimaat- en Energieverkenning van het Planbureau voor de Leefomgeving, 1 november 2022.

Zie ook: www.greenenergyday.nl
Onderzoek Motivaction: De onrust op de Nederlandse energiemarkt


Misschien ook interessant