Tweede Kamer debat over doorrekening Klimaatakkoord

21 maart 2019

Afgelopen donderdag 14 maart debatteerde de Tweede Kamer over de doorrekening van het Klimaatakkoord door het PBL en het CPB. De vele aanwezige Kamerleden gingen in debat met minister Wiebes van EZK en premier Rutte over de doorrekening en de nieuwe maatregelen die het kabinet meteen na de presentatie daarvan aankondigde. Tijdens de eerste termijn zetten de lijsttrekkers uiteen hoe hun partij tegenover het huidige klimaatbeleid staat.

Vanuit de coalitie waren de betogen eensgezind positief over de doorrekening en de gegeven kabinetsreactie, hoewel het gewenste tempo voor de uitwerking verschilde tussen CU en D66 (‘nu snel door om Parijs te halen’) en CDA en VVD (‘we moeten rekening houden met huishoudens en hier de tijd voor nemen’).

GroenLinks toonde zich blij verrast met de aankondigingen van het kabinet over een CO2-heffing en nieuwe lastenverdeling voor burgers en benadrukte na de verkiezingen graag te willen samenwerken. Ook de PvdA was tevreden met de maatregelen maar wil dat een deel van de opbrengsten gebruikt wordt voor het creëren van banen. De SP, PvdD, SGP en 50PLUS waren gematigd positief, maar kritisch op de draai van het kabinet en vroegen ruimere maatregelen. De PVV, FvD en DENK toonden zich sceptisch over het Klimaatakkoord en klimaatbeleid in het algemeen.

Premier Rutte en minister Wiebes gaven aan geen maatregelen uit te willen sluiten of juist voorrang te geven. Uitgangspunten zijn dat de CO2-heffing verstandig moet worden, de doelen gehaald moeten worden en er per saldo geen banen mogen verdwijnen. Minister Wiebes gaat onderzoeken of de energierekening van burgers al in 2019 verlaagd zou kunnen worden.

De NVDE maakt voor leden wekelijks een politieke monitor, met korte verslagen van Kamerdebatten, en een opsomming van oa relevante moties en Kamervragen. NVDE-leden die deze willen ontvangen, kunnen mailen naar communicatie@nvde.nl.


Misschien ook interessant