Olof van der Gaag volgt Teun Bokhoven op als voorzitter NVDE

2 december 2021

De ALV van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) heeft Olof van der Gaag benoemd tot voorzitter. Hij volgt Teun Bokhoven op, die heeft aangegeven, na twee termijnen van drie jaar, het voorzitterschap per 31 december 2021 te willen beëindigen. Bokhoven was één van de initiatiefnemers van de NVDE en heeft deze functie vanaf de oprichting in 2015 vervuld. De ALV heeft hem van harte bedankt voor al het werk dat hij verricht heeft.

De ALV volgde het unanieme advies van het algemeen bestuur op om Olof van der Gaag, directeur NVDE, voor te dragen als nieuwe voorzitter van de NVDE per 1 januari 2022, om de continuïteit en verdere ontwikkeling van de NVDE de komende periode te waarborgen. Van der Gaag zal samen met een bestuurssecretaris/manager public affairs en een inhoudelijk directeur de directie vormen.

Teun Bokhoven: “Duurzame energie heeft zich ontwikkeld van een pioniersmarkt tot mainstream. Het is een substantiële economische sector geworden met een grote, misschien wel de grootste, maatschappelijke opgave. De NVDE heeft zich ontwikkeld tot een ankerpunt in de energietransitie. Dit is een mooi moment om het stokje over te dragen. Ik heb met veel plezier samengewerkt met Olof van der Gaag. Hij heeft zich ontwikkeld tot het gezicht van de NVDE naar binnen en naar buiten toe. Ik ben dan ook blij dat de ALV heeft besloten om het leiderschap van de NVDE in deze nieuwe fase bij hem te beleggen.”

Olof van der Gaag: “Het zijn grote schoenen die Teun Bokhoven achterlaat. Hij slaagde er altijd in om bruggen te slaan, ook in tijden van polarisatie. Toen mijn dochter van vijftien me deze zomer vroeg of het nog goed komt met het klimaat, zei ik dat dat kan en dat je er zelf aan kan bijdragen. Ik realiseerde me toen al hoe blij ik ben dat ik op zo’n mooie plek zit bij de NVDE en dat ik nog vele jaren wil werken aan het verminderen van het klimaatprobleem. Toen het bestuur mij verraste met de vraag of ik voorzitter zou willen worden, moest ik daar meteen aan denken. Ik heb er heel veel zin in.”

De ALV benoemde Ehssane Gounou, hoofd public affairs van Essent, als bestuurslid. Zij volgt Martin van Sleeuwen, Greenchoice, op als NVDE-bestuurslid.


Misschien ook interessant