Snellere doorlooptijden energieprojecten: succesvol rondetafelgesprek onder leiding van oud-premier Jan Peter Balkenende

10 maart 2023

Dinsdag 22 november organiseerde NVDE samen met EY / HVG Law en Design Innovation Group (DIG) in ‘The Green House’ een rondetafelgesprek over het versnellen van doorlooptijden in de energietransitie. Verschillende overheden en bedrijven spraken hierbij de ambitie uit om met elkaar te werken aan het streven naar een maximale doorlooptijd van twee jaar voor energietransitie-projecten.

Aanleiding gesprek: kortere doorlooptijden energieprojecten, waar is radicale versnelling mogelijk? 

Om fossiele bronnen zo snel mogelijk te vervangen door hernieuwbare energie uit Nederland (oranje-groene energie) zijn krachtige ingrepen nodig. Het vraagt extra maatregelen en snelle besluitvorming om het doel van 55% tot 60% CO2-reductie in 2030 te kunnen halen. Randvoorwaarden hiervoor zijn ruimtelijke inpassing, kortere doorlooptijden, voldoende vakmensen en het versterken, ‘verslimmen’ en versnellen van energie-infrastructuur. De realisatie van grote projecten in de energietransitie duurt vaak 8 à 10 jaar. Dit moet drastisch worden ingekort om de klimaatdoelen van 2030 in het zicht te houden. Daarom riep een Klimaatcoalitie van bedrijven en de NVDE eerder al op tot snellere besluitvorming en een andere werkwijze voor versnelling, want 2030 is eigenlijk al volgend jaar.

In een rondetafelgesprek onder leiding van voormalig premier en oud EY-partner Jan Peter Balkenende zijn praktijkcasussen doorlopen en oplossingen en oplossingsrichtingen geformuleerd. Tijdens de bijeenkomst bespraken partijen gezamenlijke acties voor concrete oplossingen om de doorlooptijden van duurzame energieprojecten te versnellen. Denk hierbij aan wetswijzigingen, capaciteitsuitbreiding en/of een bestuurlijk convenant om wederzijdse afspraken en verantwoordelijkheden vast te leggen.

Analyse van praktijkcases door EY en HVG Law

Voortbordurend op onderzoek van CE Delft heeft NVDE onderzoek laten doen door EY / HVG Law in samenwerking met DIG naar de doorlooptijden van een viertal representatieve projecten verdeeld in drie clusters, cluster elektriciteit, cluster warmte en cluster industrie. Uit dit onderzoek komen 21 versnellingsopties naar voren. In een eerdere bijeenkomst met de deelnemers aan het onderzoek zijn deze versnellingsopties gerangschikt naar realiseerbaarheid en de mate van versnelling die het kan opleveren. Hieruit komt een top vijf met juridische en bestuurlijke versnellingsopties (een verlanglijstje) en een top vier van wat we als marktpartijen zelf kunnen doen. Hier vind je het volledige onderzoek.

De top vier versnellingsopties van doorlooptijden vanuit marktpartijen:

  1. Meedenken over iteratief en in één keer goed aanvragen van subsidies en vergunningen.
  2. Versnelling aan de voorkant door een goede, projectmatige samenwerking met overheden. Vanaf het begin alle stakeholders betrekken, aan onderling vertrouwen werken en goede relaties bouwen, transparant zijn, afspreken dat je elkaar niet verrast of
  3. Een met overheden afgestemd plan voor het participatieproces. Per project een participatieplan voor het participatieproces inclusief planning.
  4. Centre of expertise opzetten om bij te dragen aan kennis en uitvoeringscapaciteit overheden.

De aanwezigen tijdens het rondetafelgesprek waren enthousiast over het vastleggen van de benoemde versnellingsideeën in een landelijke Green Deal. Ingrediënten die hiervoor worden genoemd zijn het vastleggen van de gezamenlijke doelstelling, gedragscodes, de commitment en verantwoordelijkheden. Zoals één van de deelnemers het verwoordde: “We moeten op projectniveau vastleggen wat ieders verantwoordelijkheid is daarin. Met handtekeningen. Zodat iedereen weet wie waarop aanspreekbaar is.” Aanvullend op het maken van de Green Deal werd genoemd dat “we ondertussen gewoon gaan werken met elkaar en we concreet maken wat tijdens het rondetafelgesprek bedacht is.”

Hier lees je het rapport van EY en HVG Law: Analyse doorlooptijden: Praktijkcases elektriciteit, warmte en industrie.

En hier vind je de managementsamenvatting: NVDE snellere doorlooptijden publieksversie.


Misschien ook interessant