SER-advies biogrondstoffen: nodig voor halen klimaatdoelen

8 juli 2020

NVDE: geen afbouw duurzame biogrondstoffen zonder opbouw duurzame alternatieven

De SER erkent de cruciale rol van duurzame biogrondstoffen voor een klimaatneutrale en circulaire economie. Biogrondstoffen zijn zeker tot 2030 nodig voor het halen van de klimaatdoelen voor energie. Ook voor de langere termijn zijn biogrondstoffen mogelijk nodig voor energie, wanneer alternatieven schaars zijn.

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) vindt dit een werkbaar advies en concludeert dat de afspraken uit het Klimaatakkoord overeind moeten blijven. “Biogrondstoffen zijn nodig om de klimaatdoelen voor 2030 te halen,” zegt Olof van der Gaag, directeur NVDE. De NVDE steunt de voorstellen voor versterking van de duurzaamheidseisen. “Dit vraagt forse extra inspanningen van de sector. Die heeft  wel voldoende investeringszekerheid nodig om daarmee aan de slag te kunnen”, aldus Van der Gaag. De NVDE pleit al enige tijd voor aanscherping van de normen voor de lokale uitstoot.

Ontwikkeling van alternatieven
De inzet van biogrondstoffen zal verschuiven naarmate er meer duurzame alternatieven beschikbaar en betaalbaar zijn. “De SER benadrukt terecht dat het klimaat vraagt om afbouw van fossiele grondstoffen en om opbouw van duurzame energie. Er kan geen afbouw van duurzame biogrondstoffen plaatsvinden, zonder opbouw van andere duurzame alternatieven. Het is winst dat de SER die relatie zo nadrukkelijk benoemt,” zegt Van der Gaag. Aardgas, bijvoorbeeld uit Rusland, is geen klimaatalternatief want het veroorzaakt drie tot tien keer zoveel broeikasgassen als biogrondstoffen (studie Royal HaskoningDHV).

Biogrondstoffen hebben als grote voordeel dat je ze in kunt zetten waar en wanneer je ze nodig hebt. Die inzet is het meeste waard waar de alternatieven schaars zijn en het is dus goed om het beleid daar op te richten. Biogrondstoffen zijn zeker geen doel op zich maar minder biogrondstoffen leiden niet vanzelf tot snellere ontwikkeling van alternatieven. Het is van groot belang om daar meer werk van te maken: van energiebesparing tot geothermie, aquathermie, zonthermie en groene waterstof. Die ontwikkeling heeft tijd én extra politieke inzet nodig en biogrondstoffen helpen die periode te overbruggen.

De NVDE ziet graag dat het Planbureau voor de Leefomgeving de mogelijkheden en kosten voor versnelling van de alternatieven analyseert. Dat maakt duidelijk wat het betekent om het één af te bouwen en het ander op te bouwen. Er ligt dan een heldere keuze: doorgaan op de afgesproken weg – of nieuwe afspraken maken en de bijbehorende extra kosten accepteren. Daarbij zal de politiek ook de maatschappelijke discussies over die alternatieven tot een goed einde moeten brengen. Discussievrije alternatieven bestaan er namelijk niet, op weg naar een CO2-vrije economie.

SER advies: Biomassa in balans Een duurzaamheidskader voor hoogwaardige inzet van biogrondstoffen


Misschien ook interessant