Sectorvoorstel voor een toekomstbestendig salderingsmodel

14 februari 2017

Zonnepanelen zijn in opmars in Nederland. De huidige salderingsregeling voor zonne-energie in combinatie met een sterk dalende kostprijs van zonnepanelen heeft een sterke impuls gegeven aan zonnestroom op de Nederlandse daken. De verdere groei van zonnestroom hebben we nodig in de komende jaren, willen we het streven uit het Energieakkoord naar 40 Petajoule decentrale duurzame opwek in 2020 halen. De Rijksoverheid onderschrijft dat doel, maar heeft ook aangekondigd de huidige regeling tegen het licht te willen houden. De NVDE heeft samen met Holland Solar, Energie Nederland en Netbeheer Nederland het initiatief genomen voor een voorstel voor een toekomstbestendig salderingsmodel.

 

Uitgangspunten toekomstbestendig salderingsmodel

Het model

  • draagt bij aan de groei van duurzame energie en reductie van CO2;
  • biedt investeringszekerheid en vertrouwen aan eigenaren van en investeerders in zonnestroomsystemen;
  • houdt stabiele groei voor de Nederlandse zonne-energiesector mogelijk, ook bij overgang naar een nieuwe regeling;
  • biedt marktwerking voor energieleveranciers;
  • maakt ruimte voor innovatie, energieoptimalisatie en flexibiliteit, zoals opslag en slimme achter-de-meter oplossingen;
  • is begrijpelijk te maken voor de consument en andere kleinverbruikers;
  • houdt overheidskosten beheersbaar en proportioneel;
  • is administratief uitvoerbaar.

Download hier het Sectorvoorstel voor een toekomstbestendig salderingsmodel


Misschien ook interessant