NVDE komt met alternatief voor salderingsregeling

10 februari 2017

DEN HAAG (Energeia) – De Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie neemt een voorschot op de aanstaande aanpassing van de populaire salderingsregeling tijdens een besloten overleg met de ministeries van Economische Zaken en Financiën. De belangenorganisatie trekt samen op met Netbeheer Nederland en Energie-Nederland. Doel: een zachte overgang naar een wereld zonder salderen.

Aanstaande maandag vergaderen de ministeries van Economische Zaken en Financiën met zo’n honderd betrokken partijen over de toekomst van de salderingsregeling. De regeling bepaalt dat zelf opgewekte zonnestroom teruggeleverd via de eigen aansluiting weggestreept mag worden tegen stroom afgenomen uit het net. De populariteit van de regeling staat buiten kijf, maar minister Kamp (Economische Zaken, VVD) wil de regeling aanpassen, omdat de kosten voor de overheid relatief hoog zijn, en saldering in de weg staat van een efficiënter energiesysteem.

De NVDE, die de belangen van duurzame ondernemers behartigt, komt op deze bijeenkomst met een eigen voorstel, dat onder andere wordt gesteund door Netbeheer Nederland, Energie-Nederland en Holland Solar. “Salderen is niet heilig”, zegt NVDE-directeur Olof van der Gaag. “We willen niet wachten maar zelf met een initiatief komen.”

Dat initiatief bestaat uit een feed in-tarief of belastingkorting op de energiebelasting. Naarmate de kosten voor een zonne-installatie zakken, gaat ook het tarief of de belastingkorting naar beneden. De bedragen kunnen per jaar verschillen, maar de systematiek wordt wel zeven jaar vooruit vast gelegd om zo investeringszekerheid te bieden. Het daadwerkelijke bedrag wordt bepaald door een onafhankelijk bureau als het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) op basis van een terugverdientijd van zeven jaar.

Bij ingang van de regeling zou het genoten voordeel gelijk zijn aan het huidige voordeel van de salderingsregeling, maar dat wordt minder met de daling van de investeringskosten. Op deze manier wil de NVDE de overgang mogelijk maken van het  huidige salderingssysteem naar een toekomstig energiesysteem waarin mensen worden geprikkeld om de eigen opwek ook zelf te verbruiken.

Dat is wat belangenvereniging Energy Storage NL graag zou zien gebeuren. Ook die vereniging zal aanstaande maandag aanschuiven. “Wij willen enerzijds de uitrol van ‘zon’ in stand houden en investeringszekerheid borgen”, zegt voorzitter Jillis Raadschelders. “En anderszijds ook de flexibiliteit bij de eindgebruiker ontsluiten.” Op dit moment maakt het een zonnepaneelbezitter niet uit op welk moment zijn paneel energie opwekt en op welk moment hij verbruikt, omdat verbruik en opwek op jaarbasis wordt gesaldeerd. Maar Raadschelders voorziet een toekomst waarin kleinverbruikerstarieven gedurende de dag variëren -en dan zou de paneelbezitter daar zijn gedrag op kunnen aanpassen.

De Consumentenbond, ook uitgenodigd voor de bijeenkomst, is tegen afschaffing van de succesvolle salderingsregeling, en vindt daarbij ook medestanders in de politiek. Want waarom zou je afscheid nemen van een goed werkende regeling? Ook voor aanpassing is de vereniging huiverig: “Dat is een algemene term”, zegt Consumentenbond-woordvoerder Joyce Donat. “Het gevaar bestaat dat daarmee ‘versoberd’ wordt bedoeld. En daar zijn wij niet voor.”

De ministeries komen gezamenlijk ook met een aantal scenario’s die zullen worden besproken, waaronder waarschijnlijk behoud van de huidige regeling, maximeren van het aantal terug te leveren kWh, een feed in-tarief voor teruggeleverde energie en een investeringsaftrek voor de aanschaf van de installatie. Kamp bevestigde afgelopen dinsdag in een debat de voorstellen dit voorjaar naar de Tweede Kamer te willen sturen.

Over één ding zijn alle partijen eens: er moet nu snel duidelijkheid komen.

Dit artikel is gepubliceerd op Energeia, 9 februari 2017.

 

 


Misschien ook interessant