Rondetafelgesprek Verduurzaming van de woningvoorraad en aanpak energiearmoede

14 september 2023

De NVDE neemt deel aan het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer op 14 september over de verduurzaming van de woningvoorraad en de aanpak van energiearmoede. Bekijk de inbreng van Olof van der Gaag hier terug.

Energiearmoede is een groeiend probleem. Honderdduizenden mensen kunnen hun energierekening alleen omlaag krijgen als hun woning ingrijpend wordt verbeterd. Dat kunnen ze zelf niet betalen. Hoewel er verscheidene potjes en regelingen zijn, slagen we er met de huidige aanpak nog niet in woningverbetering snel genoeg aantrekkelijk en bereikbaar te maken voor mensen. De NVDE bepleit een grootschalige aanpak van woningverbetering in buurten en wijken met veel energiearmoede. Gemeenten en bewoners moeten ontzorgd worden. De markt heeft perspectief nodig op (investerings)zekerheid, voorspelbaarheid, volume en continuïteit, waardoor kosten dalen en schaarse vakmensen meer huizen kunnen aanpakken. Ecorys becijferde dat voor het bedrag dat het kabinet vorig jaar uittrok voor het energieprijsplafond, 1.129.000 woningen aardgasvrij gemaakt kunnen worden. Deze gezinnen besparen daarmee jaarlijks € 1.100 op hun energierekening of zelf € 1.700 bij de hoge energieprijzen van afgelopen jaar.

Vleermuizen
In de markt bestaan grote zorgen de gevolgen voor spouwmuurisolatie van de regels die gelden voor de bescherming van vleermuizen. Hoewel de zogenaamde Soortenmanagementplannen (SMP) wellicht kunnen voorkomen dat elke woning of gebouweigenaar die zijn woning wil isoleren ecologisch onderzoek moet laten doen, is maar zeer de vraag of dit genoeg soelaas biedt om bedrijven in deze sector voldoende perspectief te bieden. En voorkomt een SMP dat op voorhand altijd ‘natuurinclusieve’ voorzieningen getroffen moeten worden om een woning of gebouw vogel- en vleermuisvrij te maken, zoals spouwen en stootvoegen afdichten, exclusionflaps plaatsen, vervangende verblijfruimte in de spouw creëren of netkasten op alle gevels te hangen? Ook de gevolgen van het hanteren van een natuurkalender, waarbij er gedurende vele maanden überhaupt geen werk kan worden uitgevoerd, brengt de continuïteit van bedrijven en daarmee de isolatieambities van het kabinet ernstig in gevaar.

Lees hier onze inbreng: Position paper NVDE t.b.v. rondetafelgesprek Verduurzaming van de woningvoorraad en aanpak energiearmoede d.d. 14 september 2023


Misschien ook interessant