Rondetafelgesprek Economische gevolgen stikstofproblematiek

13 september 2023

De NVDE neemt deel aan het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer op 13 september over de economische gevolgen van de stikstofproblematiek. Kijk hier naar de inbreng van NVDE-voorzitter Olof van der Gaag.

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie onderkent het enorme belang van natuurbescherming en wil daar een bijdrage aan leveren. Naast natuurherstel en economische groei is het ook voor het tegengaan van klimaatverandering cruciaal dat het kabinet voortvarend aan de slag gaat met het oplossen van het stikstofprobleem.
Wij begrijpen dat het kabinet een zware verantwoordelijkheid voelt om de problematiek van de PAS-melders zo snel mogelijk op te lossen en onzekerheid bij hen weg te nemen. Ook het geven van stikstofruimte voor woningbouw om het woningtekort op te lossen en infrastructurele projecten spreekt voor zich. Echter, in deze opsomming van prioritaire doelen ontbreekt wat de NVDE betreft een belangrijke grote opgave: de energietransitie.

  • De energietransitie draagt bij aan natuurherstel
  • Stikstof heeft een serieuze impact op het tempo van de energietransitie en de haalbaarheid van projecten

Wij vragen de Tweede Kamer daarom om te komen met oplossingen voor de energietransitie
Dit vraagt wat de NVDE betreft om de volgende primaire oplossingen:
1) verdere uitwerking van een aparte categorie voor de energietransitie op basis van de Europese hernieuwbare energierichtlijn (REDIII) in een programmatische aanpak.
2) de hoogste prioritering voor de energietransitie in het verdelen van vrijgekomen stikstofruimte in zowel het Stikstofregistratiesysteem (SSRS), als de Rijksbank Klimaat & Energie. Vul deze stikstofbanken zo snel mogelijk met stikstofruimte, vrijgekomen uit diverse bronmaatregelen.
3) Het maken van een juridisch kader voor intern en extern salderen bij en via energietransitieprojecten. Werk de aangekondigde aangepaste regels voor extern salderen verder uit, zoals een lager afroompercentage voor energietransitieprojecten, en heb aandacht voor stikstofreductie in de waardeketen en door de tijd.

Onze inbreng leest u hier: NVDE -position paper rondetafelgesprek over de economische gevolgen van stikstof dd 13 september


Misschien ook interessant