Rondetafelgesprek Elektrisch Vervoer

8 juni 2016

Op 9 juni vindt er in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek plaats over Elektrisch rijden. De leden van de NVDE zijn hierbij goed vertegenwoordigd, waaronder Nuon, FastNed, Netbeheer Nederland, Allego en Eneco. We zijn blij dat de Tweede Kamer aandacht besteedt aan duurzame mobiliteit, wat een van onze speerpunten is.

Ook het Formule E-team (FET), waarin de NVDE zitting heeft, zal deelnemen. Deze publiek-private samenwerking, van bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid, zet zich in om elektrisch rijden in Nederland verder te ontwikkelen en beter te laten aansluiten bij ontwikkelingen in het buitenland. De afspraken hierover zijn in een Green Deal vastgelegd.

Om elektrisch rijden groter te laten worden moet het allereerst aantrekkelijker worden. Volgens het FET zijn daarvoor twee verschillende tegemoetkomingen nodig vanuit het Rijk: een aanschafsubsidie en een oplaadtegoed. Alleen zo krijg je de particulier meer in de elektrische auto. Anders blijft het te duur. Dit zou het Rijk de komende vier jaar 136 miljoen euro kosten, zo berekende het FET. Onder meer RTLZ, De Telegraaf en Energeia schonken aandacht aan het rapport van het team.


Misschien ook interessant