Financing the energytransition: challenges and solutions

26 oktober 2020

We bevinden ons volop in de overgang naar een duurzame economie. De financiering hiervan is van cruciaal belang. Hoe zorgen we ervoor dat financiers en duurzame ondernemers elkaar weten te vinden? Wat zijn de mogelijkheden en waar zitten de knelpunten én oplossingen?
 
EY en de NVDE organiseren een bijeenkomst rond het onderwerp Financing the energytransition: challenges and solutions. Het gesprek vindt plaats op donderdag 12 november, 10-11.30 uur, met MS Teams.
 
In deze bijeenkomst zullen we nader ingaan op bovenstaande vragen. EY presenteert het onderzoek dat zij heeft gehouden onder NVDE-leden naar knelpunten bij financiering. Vervolgens zullen we nader ingaan op een specifieke case. Ook kijken we naar de mogelijkheden die er nu al zijn. De ochtend eindigt met een discussie aan de hand van een aantal stellingen. Doel van de ochtend is om de basis te leggen voor een gezamenlijk position paper over dit onderwerp. Olof van der Gaag is uw dagvoorzitter.

U kunt zich hier aanmelden.

Programma
10.00 uur            Introductie NVDE en EY, Errol Scholten
10.10 uur            Presentatie onderzoek EY – NVDE, Friso Verveld, EY
10.25 uur            Case study Lightyear  – Tom Selten
10.40 uur            Financiering Wind op Zee – Abo Rassa, Invest NL
                           Reflectie markt door Hilbert Klok, NWEA
11.00 uur            Discussie aan de hand van stellingen
11.30 uur            Afsluiting


Misschien ook interessant