NVDE, Holland Solar en Energie-Nederland starten met regionale belangenbehartiging

19 januari 2023

NVDE, Holland Solar en Energie-Nederland gaan voor regionale belangenbehartiging samenwerken in Regioteam Energietransitie

De NVDE, Holland Solar en Energie-Nederland starten een samenwerkingsverband om de energietransitie op regionaal niveau te ondersteunen: Het Regioteam Energietransitie (kortweg: Regioteam). Het team wil voor leden van de organisaties meer beïnvloedingsmogelijkheden creëren bij bestuurs- en beleidsprocessen op provinciaal en regionaal niveau. Tegelijkertijd krijgen provinciale en lokale politici, bestuurders en ambtenaren er een nuttig aanspreekpunt / vragenloket bij. Focus van het Regioteam energietransitie ligt in eerste instantie op de Regionale Energiestrategieën (RES), warmte en infrastructuur.

Het Regioteam gaat komende periode aan de slag met:

  • Inzicht en overzicht creëren
  • Een vragenloket inrichten voor provincies, gemeenten en regio’s om feitelijk markt- en techniek gerelateerde vragen te beantwoorden.
  • Materiaal ontwikkelen en beheren voor leden om te gebruiken in contact met gemeenten, provincies en regio’s (factsheets, brochures, Q&A’s, position papers)
  • De samenwerking slim benutten met andere brancheverenigingen en nationale programma’s met een regionale component, zoals NPRES en NPLW.
  • Een contactpersoon per provincie

Afstemming met leden over de werkzaamheden van het regioteam vindt plaats binnen de ‘Commissie Duurzame Productie – Landelijk en Regionaal’ van NVDE. Wil je meer informatie over het regioteam? Mail dan naar regio@nvde.nl.

Regelmatig wordt er een Regioteam-nieuwsbrief verzonden, met daarin alle belangrijke ontwikkelingen en evenementen in de verschillende provincies. Schrijf je hier in.


Misschien ook interessant