Regioteam in Gelderland: ‘verken de mogelijkheden voor zonneparken op landbouwgrond’

29 februari 2024

Gisteren sprak Jip Grooten namens het Regioteam Energietransitie, een samenwerkingsverband van de NVDE, Holland Solar, Energie-Nederland en NWEA, de Provinciale Staten van Gelderland toe. De aanleiding is de aangescherpte voorkeursvolgorde zonnepanelen, die in de Gelderse omgevingsverordening verankerd gaat worden. Zonneparken op landbouwgronden, trede vier van de Zonneladder, worden sterk ingeperkt. Het Regioteam ziet graag dat de provincie de resterende mogelijkheden voor zon op landbouwgrond verkent. En dat de Gedeputeerde Staten verkennen of ze andere toepassingen van zonne-energie extra kunnen stimuleren, om zo toch de klimaatdoelen te behalen.

Deze zonneparken worden volgens het kabinet slechts mogelijk onder drie uitzonderingsgronden: 1) de slimme combinatie van een zonnepark met een agrarische functie (agri-PV), 2) gronden in transitie of die minder geschikt zijn voor landbouwgrond, en 3) als het een oplossing biedt voor netcongestie dan wel bijdraagt aan efficiënter gebruik van het elektriciteitsnetwerk. Grooten: ‘Zonneparken op landbouwgrond bieden agrariërs een stabiele inkomstenbron in de huidige onvoorspelbare tijden. Hierdoor ontstaat er financiële ruimte om te innoveren en te blijven boeren.’ Recentelijk bleek uit een enquête van Nieuwe Oogst in opdracht van de NVDE en LTO dat ruim de helft van de boeren overweegt te investeren in duurzame energie om daarmee kosten te besparen, minder afhankelijk te zijn van fluctuerende energieprijzen en als aanvullend verdienmodel.

Gedeputeerde Ans Mol (Energie en Klimaat) gaf aan dat de provincie actief met Gelderse gemeenten naar de mogelijkheden voor duurzame energieopwekking kijkt, ondanks de inperking van zonneparken op landbouwgronden. Ook werkt de provincie intensief aan het stimuleren van zonnepanelen op daken en gevels. Tot slot is de provincie met TenneT in gesprek over pilots om zonneparken ‘achter de meter’ aan te sluiten, zodat het elektriciteitsnet minder belast wordt. Daarnaast lopen er meerdere Agri-PV pilots, waarbij landbouw met zonnepanelen gecombineerd wordt. Het Regioteam gaat graag met de provincie en andere stakeholders in gesprek over deze oplossingsrichtingen.

Bekijk hier de volledige vergadering terug (Zaal 3: vergaderzaal N – 14:00 uur). Bekijk hieronder de volledige inbreng van het Regioteam Energietransitie:


Misschien ook interessant