Reactie NVDE eindrapport Adviescollege Stikstofproblematiek

18 juni 2020

Het Adviescollege Stikstofproblematiek bracht op 8 juni haar eindrapport uit. Een deel van dit advies raakt ook aan de duurzame energiesector en het tempo van de energietransitie in Nederland. In een reactie gaat de NVDE in op deze aspecten en geeft daarbij haar visie op hoe de adviezen van het college het beste in beleid kunnen worden verwerkt.

Op hoofdlijnen sluit de NVDE zich aan bij het pleidooi van het college voor een bestendig langetermijnbeleid om de stikstofproblematiek structureel op te lossen, waarbij ook aandacht is voor de raakvlakken met andere maatschappelijke thema’s en daarmee een integrale aanpak.
Na de PAS-uitspraak zijn noodgedwongen allerhande projecten stilgelegd. Dit had ook een nadelig effect op het tempo van de energietransitie, aangezien ook duurzame energieprojecten hierdoor geraakt werden. Nieuw in te richten stikstofbeleid zou robuust genoeg moeten zijn om te voorkomen dat een dergelijke situatie in de toekomst weer optreedt.
Voor de NVDE zijn in het bijzonder de besproken sectoren ‘energiebedrijven’, ‘mobiliteit’ en ‘industrie’ uit het advies relevant. Daarbij ziet de NVDE zowel positieve aspecten als zorgpunten, met name op het vlak van bio-energie, die tot problemen in de energietransitie kunnen leiden indien deze worden opgevolgd.

Lees hier de Reactie NVDE eindrapport Adviescollege Stikstofproblematiek

Niet alles kan overal, Eindadvies van het Adviescollege Stikstofproblematiek over een structurele aanpak van stikstof op lange termijn. (8 juni)

beeld: Spierings mobiele kranen


Misschien ook interessant