Nieuw lid: Dutch Marine Energy Center (DMEC): energie uit water

10 juni 2020

Tien procent van de wereldwijde energievraag kan worden verduurzaamd door mariene energie, opgewekt uit getijden, stromingen, golven, temperatuur of zoutgehalte. Het Dutch Marine Energy Center (DMEC) wil hierop inspelen door onze duurzame én innovatieve thuismarkt in de vitrine te zetten. Dit doen wij als Europese Accelerator, als adviseur van 75 mariene energietechnologiebedrijven en via de Routekaart Energie uit Water die minister Wiebes dit jaar wil voltooien. Samen met de NVDE willen wij dat de kansen worden benut die de energietransitie biedt voor innoverend Nederland. “Heel mooi dat we nu ook de mariene energie vertegenwoordigen met de NVDE. Het is goed om de kansen die energie uit water biedt te ontwikkelen en te benutten. En leuk dat DMEC meteen actief deelneemt,” zegt Olof van der Gaag, directeur NVDE.

In onze visie gaat energie uit water namelijk een cruciale rol spelen bij het leveren van hernieuwbare, voorspelbare en betrouwbare energie in de wereldwijde duurzame energiemix. Onze missie is om de weg naar de markt voor energie uit wateroplossingen te versnellen en daarmee een duurzaam verdienmodel voor de BV Nederland te realiseren. Samen met de leden van de NVDE streven wij daarom naar heldere targets, risicodragende financiering en een ambitieuze overheid die als launching customer optreed voor innovatieve vormen van hernieuwbare energie.


Misschien ook interessant