Reactie NVDE coalitieakkoord Drenthe: ‘Drenthe legt de lat hoog voor energietransitie’

6 juli 2023

Met het uitspreken van de ambitie de energietransitie te willen versnellen en open te staan voor alle actuele ontwikkelingen op energiegebied en niets op voorhand uit te sluiten, laten de coalitiepartijen in Drenthe een lovenswaardig enthousiasme zien rond de grote veranderingen waar ook deze provincie voor staat. De NVDE prijst dat in het vandaag gepresenteerde coalitieakkoord wordt vastgehouden aan de doelen voor de opwek van hernieuwbare energie uit de RES, zonder nieuwe obstakels op te werpen.

Het akkoord besteedt terecht veel aandacht aan het aanpakken van files op het stroomnet, waarbij ook oplossingen worden gezocht: snellere besluitvorming, eenvoudiger vergunningsprocedures en versnellingsteams vanuit overheden en netbeheerders.

Interessant zijn verder de ambities rond de opschaling van groen gas, de ambities om met de andere noordelijke provincies koploper te worden rond waterstof, de aandacht voor besparing in de gebouwde omgeving en de uitbreiding van infrastructuur van tankpunten voor niet-fossiele brandstoffen en laadpalen.


Misschien ook interessant