FincoEnergies en BMC Moerdijk sluiten zich aan bij de NVDE

6 juli 2023

FincoEnergies

FincoEnergies is trots lid te zijn geworden van de NVDE. Want zij staan, van oudsher actief als brandstofleverancier, midden in een moeilijk deel van de energietransitie. Hoe gaan ze het (zware) transport over land, zee en lucht sneller verduurzamen? Verbrandingsmotoren kennen daar een lange levensduur en het internationale speelveld van transport laat diepte-investeringen in nieuw materiaal niet snel toe. Naast de benodigde ondersteuning voor verdere elektrificatie, kunnen duurzame brandstoffen hier een snelle en grote bijdrage leveren aan onze klimaatdoelen. En innovatie is van belang: hoe kunnen we straks duurzame brandstoffen maken uit overtollige groene stroom? Wat hebben we als land nodig om onze sterk fossiel gedomineerde brandstofpositie (derde bunkerhaven van de wereld!) om te bouwen naar duurzame leverancier nummer 1? Daar werkt FincoEnergies graag met de NVDE en haar leden hard aan verder! “Met een groeiend aanbod aan hernieuwbare energiedragers bedient FincoEnergies een groot deel van de Noordwest-Europese energiemarkt. We zijn daarom erg blij dat ze zich bij ons hebben aangesloten”, reageert NVDE-voorzitter Olof van der Gaag op het nieuwe lidmaatschap.

BMC Moerdijk

BMC Moerdijk is een bedrijf dat pluimveemest duurzaam verwerkt en hergebruikt. Ze voegen waarde toe aan pluimveemest door het om te zetten in groene energie en een circulaire meststof. Pluimveehouders kunnen rekenen op een snelle en veilige mestafvoer. Hun unieke installatie zorgt vervolgens voor een efficiënte omzetting van mest naar groene stroom – voldoende om 45.000 gezinnen en alle leverende pluimveebedrijven te voorzien van duurzame energie. Wat resteert is een meststof die een milieuvriendelijk alternatief is voor kunstmest.

NVDE-voorzitter Olof van der Gaag is verheugd met het nieuwe lid: “BMC Moerdijk is een belangrijke schakel in het verduurzamen en circulair maken van de landbouw. Daarnaast wordt regelbare duurzame energie, die zij leveren, essentieel in het energiesysteem van de toekomst. Hier ligt nog een grote opgave, dus we zijn blij dat we onze gelederen kunnen versterken met dit nieuwe lidmaatschap.BMC ziet een circulaire benadering van landbouw als een belangrijke stap naar een beter leefmilieu: met minder uitstoot van CO2 en stikstof. De ecologische voetafdruk in de voedselketen beperken: daar dragen ze graag aan bij. Zowel vandaag als morgen.


Misschien ook interessant