Quick Scan Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

25 mei 2016

De NVDE is samen met het het Ministerie van Buitenlandse Zaken in gesprek over de stand van zaken rond Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) bij de achterban en rol die de NVDE kan innemen om te komen tot afspraken in het kader daarvan voor de Duurzame Energie Sectoren.

Dit gesprek vindt plaats met oog op de voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer en het Algemeen Overleg over IMVO-convenanten, dat begin juli 2016 gepland staat. Het doel van het kabinet is om in 2017 tien IMVO-convenanten te hebben afgesloten met de markt.

Vooronderzoek
In mei is de NVDE daarom gestart met een vooronderzoek, dat we telefonisch en via internet uitvoeren onder enkele leden en brancheorganisaties. Dit vooronderzoek willen we omzetten in een online Quick Scan, die we breder willen uitzetten onder de achterban in de vorm van een enquête.

Met deze Quick Scan willen we het draagvlak voor IMVO en voor de rol die de NVDE hierin kan oppakken namens haar achterban verkennen. Ook willen we zo in beeld krijgen wat de impact zal zijn bij de diverse leden wanneer we stappen zetten richting een IMVO-akkoord Duurzame Energie.

Het bestuur van de NVDE beslist op 9 juni over de uit te zetten enquête. De vragen zijn afgestemd met verschillende branches en individuele adviseurs onder onze leden. De start van onderzoek staat gepland op 13 juni. We houden u de komende tijd op de hoogte hiervan!


Misschien ook interessant

Podcast Betrouwbare Bronnen: Klimaat en Groene Groei: Sophie Hermans heeft grote ambities, maar wordt het haar mogelijk gemaakt?

Podcast Betrouwbare Bronnen: Klimaat en Groene Groei: Sophie Hermans heeft grote ambities, maar wordt het haar mogelijk gemaakt?