PBL: Maatschappelijke baten voor duurzame energie

17 mei 2018

Duurzame energie blijkt een stuk goedkoper dan eerder gedacht, dat blijkt uit de kostennotitie die het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) op 26 april presenteerde. De doelstelling van -55% CO2 komt daardoor makkelijker binnen bereik. Mooie resultaten die alleen wel weer tot nieuwe vragen leiden, zo vindt de NVDE. De NVDE maakte deze week gebruik van de gelegenheid om vragen te stellen aan het PBL.

Kostenreductie
Over de hele linie blijken de kostendalingen van duurzame energie de eerdere verwachtingen van het PBL te hebben overtroffen. De nationale kosten voor zon- en windenergie op land zijn bijvoorbeeld veranderd in nationale opbrengsten van €20 per vermeden ton CO2. Ook elektrische auto’s en geothermie blijken een stuk voordeliger dan eerder gedacht. Bovendien biedt de overgang van fossiele energie naar groene stroom in de industrie, gebouwde omgeving en vervoersector perspectief op verdere kostendalingen.
Momenteel onderzoekt de NVDE samen met haar leden wat er nodig is om de kosten van duurzame energie verder te reduceren. Slimme regelgeving en verdere opschaling moeten daaraan bijdragen.

Vragen
Het rapport van het PBL roept echter ook vragen op. Zo is de NVDE benieuwd naar de precieze methodiek en achterliggende informatie van het rapport. “Dit rapport legt de basis voor belangrijke beslissingen., Transparantie is daarom belangrijk,” aldus Olof van der Gaag, directeur van de NVDE. Vorige week stuurde de NVDE daarom een lijst met verdiepende vragen naar het PBL.

Van veel technieken is nu niet duidelijk hoe het kostenbeeld en potentieel tot stand is gekomen. Als het PBL dit transparanter maakt, kan de sector zelf daar ook zinnige aanvullingen op doen. Zo is de verwachting dat groen gas aanzienlijk goedkoper uitvalt dan het PBL berekent. Dit valt nu echter niet te controleren.

Een ander belangrijk punt is dat het PBL alle maatregelen afzonderlijk van elkaar heeft doorgerekend, terwijl juist de combinatie van de maatregelen gezamenlijk bepalend is voor het succes van het aanstaande Klimaatakkoord. Zo heeft de NVDE hoge verwachtingen van de combinatie van verdere elektrificatie samen met de grootschalige uitrol van duurzame energie. Een gezamenlijke uitrol daarvan kan namelijk de systeemkosten van bijvoorbeeld wind op zee verlagen. De huidige methodiek neemt dergelijke combinatie-effecten niet mee.

Tot slot is er behoefte aan een integrale kijk op biomassa. Een aantal opties met biomassa, zoals bio-WKK, is niet doorgerekend. In alle sectoren zullen er biomassa-opties zijn. Hier zou vanuit een sectoroverstijgend perspectief naar gekeken moeten worden.

Lees hier de uitgebreide reactie van de NVDE op de kostennotitie van het PBL


Misschien ook interessant