Ondersteuning voor kennis en kapitaal voor lokale coöperaties

5 april 2017

Vorig jaar mei heeft REScoopNL van de Stichting DOEN 300.000 euro gekregen om te helpen projecten van lokale duurzame energiecoöperaties tot een succes te maken. Dat loopt storm, vertelt Siward Zomer, directeur van ODE Decentraal, waar REScoopNL onderdeel van is. Hij denkt nu al aan een herhaalaanvraag van de subsidie.

Waar bestaande energie coöperaties vaak kennis en kapitaal al in huis hebben, zijn startende coöperaties er juist naarstig naar op zoek. ““Zij kunnen geen geld van buitenaf binnenhalen, zoals normale bedrijven doen bij investeerders”, legt Zomer uit. “De zeggenschap bij coöperaties ligt bij de leden. Het risico dus ook. Het is lastig om startkapitaal te krijgen. Dat hebben we willen oplossen gezamenlijk met de sector. Dankzij dit geld kunnen wij helpen projecten in een andere fase te brengen, van grotere bedragen en leges.”

Ontwikkelaars

Vaak worden startende coöperaties benaderd door projectontwikkelaars die bereid zijn het project over te nemen met alle bijbehorende risico’s. Wanneer dat gebeurt vloeien ook de winsten naar die ontwikkelaars toe, in plaats van naar de leden van de coöperaties.

Kennis en kapitaal

Lokale initiatieven hoeven dankzij REScoopNL dus niet langer te mislukken door gebrek aan kennis of financiën.

Siward Zomer, directeur ODE Decentraal.
Siward Zomer, directeur ODE Decentraal.

“We willen kennis en kapitaal delen tussen onze leden”, legt Zomer uit. “We hebben gemerkt dat ze veel behoefte hebben aan ondersteuning. Met het geld van Stichting DOEN kunnen we ze daar nu een stap verder mee helpen. Ze kunnen nu startkapitaal aanvragen via ons. Slaagt het project, betalen ze ons terug. Slaagt het niet, behouden wij het risico.”

De subsidie loopt over drie jaar, met elk jaar 100.000 aan investeringsgeld. Door de grote interesse zijn echter binnen enkele maanden doelstellingen van het eerste jaar al snel gehaald.

Offensief Lokale Energie

De financiële ondersteuning van RESCoopNL is ook onderdeel van het Offensief Lokale Energie dat door ODE Decentraal samen met de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie en Greenpeace in gang is gezet om lokale opwekking door burgers, coöperaties en lokale instellingen te bevorderen. Onderdeel van dit offensief is een groter ontwikkelingsmechanisme voor lokale initatieven. De besluitvorming hierover ligt nu bij EZ. Over de uitvoering ervan zijn we in gesprek.

Initiatieven die zich willen aanmelden om in aanmerking te komen voor ondersteuning door REScoopNL kunnen contact opnemen met de voorzitter (info@olthuis-resource.nl). Voorwaarde is het lidmaatschap van REScoopNL.


Misschien ook interessant