Keek op de week – Olof & Teun

23 juni 2016

Graag delen we met u waar wij als NVDE precies mee bezig zijn. Daarom blikken voorzitter Teun Bokhoven en directeur Olof van der Gaag vanaf nu elke twee weken kort even terug op de laatste twee weken.

Energiedialoog
Erg actueel de laatste weken was natuurlijk de energiedialoog. De NVDE bezocht verschillende sessies daaromheen. Zo had Olof een gesprek met Economische Zaken over het onderdeel toekomstscenario’s. Die zijn nu gericht op 2050. We hebben nu afgesproken dat we een scenario gaan maken voor 2030. Verder sprak Olof onder leiding van de Groene Zaak met de ministeries Financiën en EZ over belastingvergroening, en zat hij om tafel met netbeheerders over hun rol bij de energiedialoog. Bij deze bijeenkomst waren ook veel NVDE-leden aanwezig. Teun schoof onder meer aan bij AWTI- directeur Dorette Corbey en deed mee aan een door Tennet georganiseerde energiedialoogsessie.

Verkiezingsprogramma’s
Natuurlijk houden we lijntjes ook kort met de politiek. Zo hadden Olof en Alienke Ramaker een constructief gesprek gehad met Tweede Kamerlid Jan Vos over vele energie-onderwerpen. Hij steunt onze gedachten voor energiebesparing, is het eens met de hoofdlijn van onze brief aan programmacommissies en ziet ruimte om belastingproblemen van hulpketels met biomassa voor warmtenetten op te lossen. Olof en Alienke zaten ook samen bij ECN om te praten over de doorrekening van verkiezingsprogramma’s op hun bijdrage aan de energietransitie. We krijgen daarover een voorstel.

Energieakkoord
Over het Energieakkoord heeft Teun zich samen met de “ groene directeuren” van milieuorganisaties Natuur & Milieu, Greenpeace en Milieudefensie gebogen over wat goed is gegaan en wat beter kan bij de energieakkoord onderhandelingen van het afgelopen halfjaar. Daarnaast nam onze voorzitter deel aan een High Level overleg over het Energieakkoord. Daar werden vooral procesafspraken gemaakt over evaluatie en voortgang acties. Ook is gesproken over de opstart van een groep om het Energieakkoord 2.0 voor te bereiden.

Overheden
Verder zijn er verschillende afspraken geweest met overheden. Olof sprak met Economische Zaken, RVO en de sector over de inhoudelijke mogelijkheden om de regeling verder te verbeteren en om de communicatie te versterken. Samen zaten Teun en Olof aan tafel met het ministerie van Infrastructuur en Milieu over hun programma over de Nationale Omgevingsvisie, die wordt opgesteld in het kader van de Omgevingswet. Teun en Floor de Kleijn spraken met de VNG over de rol van de NVDE bij de adviesgroep Regionale Energiestrategieën, waarin we zitting nemen.“

Interviews en optredens
Teun werd de afgelopen weken verder geïnterviewd op het podium op een bijeenkomst van de Provincie Zuid-Holland met gedeputeerde Han Weber over de energieagenda van de provincie. De boodschap van de NVDE daarbij: het moet nog een slag ambitieuzer. Ook deed Teun een interview naar aanleiding van een onderzoek naar werkgelegenheidseffecten van de sluiting van kolencentrales. Hij gaf daarbij veel info over de vervangende werkgelegenheid die ontstaat door meer inzet op duurzaam. Ook nam hij deel aan de plenaire afsluitende sessie van de Winddagen in Rotterdam. Olof was panellid op het afsluitend Forum van het Nationaal Energiecongres met onder meer Medy van der Laan. Dat ging onder meer over het belang van nieuwe doelen voor duurzame energie en besparing en voortzetting huidige succesvolle beleid zoals SDE+.

Mobiliteit en besparen
Ook elektrische mobiliteit stond op de agenda. Olof voerde gesprekken met bedrijven binnen elektrische mobiliteit en met bestuur Stichting DOET over samenwerking en onze rol binnen elektrisch rijden. Een andere samenwerking stond centraal in een gesprek met de hoofdredacteur van Energiemedia. Dat heeft geresulteerd in een artikel over onze Bespaar Impuls.

Hoe zien de agenda’s er de komende tijd uit?
Teun

 • Lobbygesprek met FNV om Energie Bespaar Impuls toe te lichten en steun te verkrijgen.
 • Inhoudelijke slag maken rondom overig hernieuwbaar met het NVDE-team.
 • Toelichtende bijeenkomst over studie in het kader van de kolenafbouw.
 • Interview over de evaluatie van het energieakkoord met Kwink.
 • Bijeenkomst NWO over de nationale wetenschapsagenda energie en gebouwde omgeving.
 • Kick-off van de Regionale Energiestrategieën bij pilot in Zuid Holland.
 • Presentatie op jaarvergadering Geobusiness over energietransitie en inzet big-data, op verzoek van Ed Nijpels.
 • Overlegtafel energievoorziening.
 • Overleg Milieudefensie over NL industrie top-tien ranking.
 • SER roundtable over dit onderwerp.
 • Activiteiten update beleidscommissie warmte (intern).
 • NL- next level, bijeenkomst VNO/NCW.
 • Masterclass Energieakkoord voor ACM.
 • Regiegroep Overig hernieuwbaar.
 • Extra strategieoverleg Groenen Coalitie (directeuren) en interne KBG.

Olof

 • Vergadering met de Groene Coalitie over actualiteit.
 • Evenement Statoil over hun World Energy Outlook met onder andere Clingendael.
 • Energiedialoog bij de SER met de financiële sector over hun rol in de transitie.
 • Werkgroep energiebesparing bij Economische Zaken en Binnenlandse Zaken.
 • Afspraak om het lidmaatschap van Stichting DOET concreet te maken.
 • Landelijk symposium van de netbeheerders.
 • Afspraak bij ECN voor consultatie SDE+.
 • Rondetafelgesprek over de klimaatwet met Diederik Samsom en Jesse Klaver.
 • Afspraken met onder meer Rooftop, Solliance, Spaarklimaat.
 • Deelname aan energiedialoog over groen gas van Groen Gas Nederland.
 • ALV van de NVDE.

Misschien ook interessant