Groene waterstof als oplossing voor netcongestie

17 oktober 2019

Verslag expertmeeting 20 september 2019

Op 20 september organiseerde de NVDE in samenwerking met de gemeente Emmen een expertmeeting over de mogelijkheden voor groene waterstof als oplossing voor netcongestie. De directe aanleiding voor de bijeenkomst was een initiatief in Emmen, waarbij Gasunie, Enexis en de Gemeente Emmen op de voormalige Gaszuiveringsinstallatie (GZI) in Emmen een pilotproject ontwikkelen voor groene waterstof uit een zonnepark, te leveren aan de lokale industrie. De NVDE zag dit als een interessante case, die potentieel ook breder toepasbare lessen kan opleveren:

  • Groene waterstof kan op deze manier een oplossing zijn voor inpassing van wind- en zonne-energie in regio’s waar de netcapaciteit een bottleneck vormt (zoals de regio Emmen).
  • Locaties waar netinpassing een probleem is, kunnen op deze manier goede startlocaties zijn om de eerste introductie van groene waterstof te versnellen. De energietransitie heeft behoefte aan concrete manieren om schaal te gaan maken met groene waterstof.

Tijdens de bijeenkomst is verkend of en hoe groene waterstof een oplossing kan zijn voor de huidige regionale netinpassings- en congestieproblematiek van wind en zon, en hoe de introductie van groene waterstof voor dit doel kan worden versneld. Ook is onderzocht welke belemmeringen daarbij aan de orde zijn, en hoe deze kunnen worden opgelost. Belangrijkste conclusies waren:

  • Waterstof is een relevante optie om de problematiek in congestiegebieden te verlichten.
  • Voor een sluitende business case is het belangrijk dat er stimuleringskader is, dat de oplossing van een congestieprobleem waarde krijgt, en er infrastructuur en afnemers zijn.
  • Stimuleringskader kan zijn de SDE++ of de DEI. De SDE++ zou daarvoor specifiek moeten kijken naar congestiegebieden, in de DEI zijn de schaalgrootte van dit soort projecten en de onrendabele OPEX punten waar de regeling op zou moeten worden aangepast. 
  • Bij de waardering van waterstof in congestiegebieden wil je het vooral inzetten op plaatsen waar het aantrekkelijker is dan andere oplossingen voor congestie, ook op langere termijn.
  • De noodzaak van lokale infrastructuur maakt dat er altijd lokaal zal moeten worden gekeken: die infrastructuur moet er zijn, en de waarde van het hergebruiken ervan is ook relevant.
  • Qua afnemers is transport momenteel het meest interessant; toepassing in de gebouwde omgeving of industrie zijn ook mogelijk, of voorlopig bijmengen in het gasnet.

Met de bijeenkomst en onderstaand verslag hoopt de NVDE een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de concrete case in Emmen, alsook in het algemeen de kansen voor dit soort projecten verder te verkennen en mogelijk vergroten.

Lees het hele verslag hier

Presentaties:

2019 NVDE Workshop – NAM Presentatie GZI Next 20 september
2019 NVDE Workshop – Netinpassing Enexis 20 september
2019 NVDE Workshop – Siegbert van der Velde 20 september


Misschien ook interessant