Overschot aan groene stroom kan energietransitie in gevaar brengen