Onderzoek: biomassa beter voor klimaat dan aardgas