Implementatie duurzame warmtebronnen vraagt een lange adem