Biomassadiscussie in provinciehuis nog niet beslecht