NVDE vraagt Eerste Kamer: laat Omgevingswet op 1 jan 2023 starten

15 juni 2022

De NVDE vroeg Eerste Kamerleden om in te stemmen met de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2023, in een brief op 14 juni. Zowel decentrale overheden, als maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven zijn gebaat bij duidelijkheid over de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De NVDE heeft het volste vertrouwen dat 1 januari 2023 een realistische datum is. Als de Eerste Kamer duidelijkheid geeft over de inwerkingtreding van de Omgevingswet, dan kunnen alle partijen naast oefenen met het DSO ook voortvarender starten met het werken in de geest van de Omgevingswet. De Omgevingswet biedt kansen voor het versnellen van vergunningprocedures en doorlooptijden van initiatieven. Dat is cruciaal om de klimaatdoelen in 2030 te kunnen halen. De duurzame energiesector roept de Eerste Kamer daarom op om tot positieve besluitvorming over te gaan rondom (het koninklijk besluit voor) de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Lees hier de brief van de NVDE aan de Eerste Kamer over de Omgevingswet: 20220614 Reactie NVDE – Behandeling KB inwerkingtreding Omgevingswet

Ook IPO, VNG en Unie van Waterschappen spoorden de Eerste Kamer aan tot spoed rond de Omgevingswet. Lees hier hun brief: VNG, IPO, UvW-brief-koepels-naar-ek


Misschien ook interessant