NVDE verwelkomt Nobian als nieuw lid

15 mei 2024

 

Als toonaangevende Europese leider in de productie van zout en essentiële chemicaliën voor diverse industrieën is energie altijd belangrijk geweest voor Nobian. Het is de ambitie van Nobian om een van de meest duurzame chemische bedrijven in Europa te worden. Het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, het vergroten van het aandeel hernieuwbare energie en efficiënter gebruik van energie staan hierbij centraal. In 2040 wil Nobian CO2-neutraal zijn (scope 1 & 2) met 100% hernieuwbare energie – vooruitlopend op de Parijs-doelstellingen. Momenteel is Nobian in overleg met de Nederlandse overheid om met behulp van maatwerkafspraken deze plannen te versnellen tot 2030. NVDE-voorzitter Olof van der Graag reageert met trots op het nieuwe lid: “Nobian is op weg een van de groenste chemische bedrijven in Europa te worden. We zijn blij dat we binnen de NVDE niet alleen de opwek-, maar ook de vraagzijde van groene energie binnenboord halen. Het aanbod van en de vraag naar duurzame energie moeten steeds meer op elkaar worden afgestemd. Nobian kan hierdoor een voortrekkersrol in het energiesysteem van de toekomst nemen.”

Nobian is de grootste producent van groene waterstof uit chloor-alkali elektrolyse in Nederland. Groene waterstof wordt gebruikt om de CO2-uitstoot in belangrijke industrieën zoals luchtvaart, staal, chemie en transport terug te dringen. Ook is Nobian betrokken bij de ontwikkeling van veilige, betrouwbare en betaalbare groene waterstofoplossingen via de Hydrogen Chemistry Company (HyCC), een joint venture met de Green Investment Group (GIG) van Macquarie.

De zoutwinning door Nobian maakt bovendien veilige en betrouwbare ondergrondse capaciteit mogelijk voor de opslag van (groene) energie. Daarmee heeft Nobian al ervaring in de provincie Groningen. Samen met Gasunie heeft Nobian in deze provincie cavernes ontwikkeld voor de opslag van aardgas. Momenteel zijn er plannen om in het gebied bij Zuidwending hetzelfde te doen voor de opslag van waterstof en perslucht. De cavernes fungeren dan als buffer zodra het aanbod van zonne- en windenergie laag is, en geven daardoor de nodige flexibiliteit voor de energiemarkt.


Misschien ook interessant

Bart Groothuis, Europarlementariër (VVD): “Geen ander Europees land zo goed gepositioneerd om duurzame energie van eigen bodem op te wekken”

Bart Groothuis, Europarlementariër (VVD): “Geen ander Europees land zo goed gepositioneerd om duurzame energie van eigen bodem op te wekken”